עדאלה: המשמר הלאומי של בן גביר מיועד לדיכוי האזרחים הערבים

ממשלת הימין החליטה לקדם את הקמת ה"משמר הלאומי" באחריות השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר. בהתאם להחלטה, המשמר יהיה תחת אחריותו המלאה של המשרד לביטחון לאומי, והוא ישמש "כוח ייעודי מיומן ומאומן, לטיפול, בין היתר, בתרחישי חירום שונים, בפשיעה הלאומנית, במאבק בטרור, וכן לשם חיזוק המשילות במרחבים בהם הדבר נדרש, במסגרת התפקידים המצויים כיום בידי משטרת ישראל בתחומים אלה".

לדברי מרכז עדאלה "החלטה זו מצטרפת למגמה כוללת של עיגון מערכות אכיפה נפרדות על בסיס גזעי, אשר קיבלה ביטוי נוסף בקווי היסוד של הממשלה החדשה ובהסכמים הקואליציוניים שנחתמו עם הקמתה". יצוין בטרם אישור ההחלטה, פנה עדאלה – המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל, אל היועצת המשפטית לממשלה, ראש הממשלה בנימין נתניהו והשר לביטחון לאומי בבקשה להימנע מהקמתו של "המשמר הלאומי".

 בפניית עדאלה, טען עו"ד עדי מנסור כי הקמת גוף זה נועדה להקים שיטור ייעודי לאוכלוסייה הערבית-פלסטינית בישראל. "המשמר הלאומי" נועד לצורך מיסוד שיתוף הפעולה בין אזרחים חמושים לבין שוטרים בעקבות אירועי מאי 2021. כזכור, באירועי מאי בלט שיתוף פעולה גלוי בין המשטרה לבין אזרחים חמושים, אותם כינה שר הביטחון הפנים דאז כ"מכפיל כוח". במקרים רבים, פעלו אותם אזרחים כמיליציות מאורגנות, ובמקרים אף הובילו לתוצאות קטלניות של הרג אזרחים ערבים ללא העמדה לדין של האחראים, כמו במקרה של מוסא חסונה בלוד.

לטענת מרכז עדאלה שינוי מבני זה יוצר שתי מערכות שיטור נפרדות על בסיס גזעי. מערכת המופעלת על ידי המשטרה כלפי האוכלוסייה הכללית שהאכיפה בה היא לפי חוקי האכיפה הכלליים (שאף במסגרתה קיימת אכיפה המדכאת את הערבים);  ומערכת שניה – ייעודית ונפרדת – המופעלת כלפי האזרחים הפלסטינים כגוף שיטור עצמאי, המורכב ממיליציות אזרחיות חמושות בעלות סמכויות שיטור הפועלות תחת הנחיותיו של השר לביטחון לאומי. "יצירת שני מסלולים אלה, המופרדים על בסיס גזעי, ובפרט בסוגיית סמכויות השיטור, הינה אסורה באופן מוחלט, ושוללת את עיקרון השוויון בפני החוק. בנוסף, היא מנוגדת לחוק הבינלאומי, ולאמנה בדבר ביעור כל צורות האפליה הגזעית", הדגישו.

גם בארגון זכויות האדם אמנסטי אינטרנשיונל ישראל רואים בדאגה את הסכנה הנשקפת מהסכמתו של ראש הממשלה, בנימין נתניהו, להקים "משמר לאומי" הכפוף ישירות לשר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר. "לא ניתן לשער את מידת הסכנה מכל גוף חמוש העוקב ישירות אחר הוראותיו ומדיניותו של פוליטיקאי בשל החשש להתנגשות בין אינטרסים פוליטיים לזכויות אדם. הסכנה גדולה במיוחד משם שעל פי ההצעה הקיימת משאבי ענק כמו חימוש, מעקב, מודיעין וטכנולוגיה יוגשו ל"משמר הלאומי" על מגש של כסף ללא כל דין וחשבון או פיקוח", נמסר.

"קיומה של מיליציה שכזו פוגעת בבסיס זכויות האדם, כגון הזכות לחיים בביטחון, הזכות לחופש הביטוי, הבעת דעה, חופש המחאה וההפגנה, חופש ההתכנסות, החופש לדעה פוליטית והחופש הגדרה עצמית", הוסיפו.

עוד בנושא: https://zoha.org.il/120262