סיכום התאונות בענף הבנייה ב-2017: מחירי הדירות עלו השנה ב-35 פועלים

קבוצת אשטרום, אביסרור משה ובניו, ות.ע.ן עבודות עפר הן חברות הבנייה "המובילות" במספר ההרוגים בתאונות עבודה בבניין. כך עולה מדו"ח מיוחד שפרסמה השבוע עמותת "קו לעובד". סיכום השנה של תאונות העבודה בבניין לשנת 2017 קשה במיוחד: 35 פועלים הרוגים, מספר התאונות עלה ל-256 תאונות, עלייה של 3.6% במספר התאונות. 228 עובדים נפצעו באורח בינוני עד קשה.

2018-01-11_204018

מבין 35 ההרוגים, כשליש הם אזרחים זרים חמישה פלסטינים מהשטחים הכבושים, ארבעה סינים, אחד מרוסיה, אחד מטורקיה ואחד מאריתראה. שני השלישים האחרים ישראלים, ערבים ויהודים. לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה על ענף הבינוי, מועסקים כיום בענף 187 אלף עובדים, מתוכם 143 אלף הם שכירים מהם, 48 אלף הם עובדים פלסטינים (כשליש מהשכירים) ועוד 13 אלף (כמעט 10%) הם עובדים מחו"ל, ששיעורם בקרב הקורבנות גבוה פי שניים ממשקלם בענף .(20%)

מקו לעובד נמסר כי למרות התיקון בחוק שמחייב את מינהל הבטיחות במשרד העבודה והרווחה להטיל צווי הפסקת עבודה באתרי בנייה במקרה של פציעה קשה או הרוג בשטחם, "בכ-40% מהמקרים המדווחים לנו, לפי הנתונים הקיימים, לא הוצאו צווי הפסקת עבודה. 66% מהפגיעות נגרמו מנפילה מגובה והתקנים המחייבים הקיימים הינם ישנים ונכונים לשנת 88', תקנים חדשים אינם מחייבים."

פעולות אחרות שמטרתן הייתה לטפל בתופעה החמורה, כמו הקמת יחידה משותפת למשטרה ולמנהל הבטיחות, שתאפשר חקירה מיטבית בכל מקרה של פציעה או הרוגים, ואף הגשת כתבי אישום היכן שנדרש, פעולה זו נדחתה עקב מאבקים תקציביים. רק לאחרונה עם כניסת תקנה להטלת עיצומים כספיים על קבלניים, אישרה הכנסת הקלות לעיצומים אלו שמרוקנות את מרביתם מתוכן ופוגעת בהרתעה המיוחלת מהחלת העיצומים הכספיים. על פי נתוני המשטרה ל-2016 50 איש נהרגו, אך לא הוגש שום כתב אישום.