נהג משאית שובת רעב מול הכנסת בעקבות שלילית רישיון הנהיגה

נהג משאית, הלל קניסברג, שובת רעב מול הכנסת מאז יום ראשון בעקבות שלילית רישיון הנהיגה. כך פורסם אתמול (שני) בעיתון "אל אתיחאד".

2014-01-07_193605

הלל קניסברג כפי שצולם עם תחילת שביתת הרעב (צילום: אל אתיאחד)

לקראת תחילת שביתת הרעב, פרסם קניסברג הודעה לפיה "‎Drag the corners of the box above to crop your new profile photo.‎ החיתוך בוצע | ביטולשומר את תמונת הפרופיל החדשה שלךעם פתיחת מושבה הראשון של הכנסת לשנה האזרחית החדשה, אני מתכוון לצאת אל מול כנסת ישראל, ולקיים בה משמרת של שביתת רעב במחאה על מה שמעולל לי ולאחרים סעיף אחד בחוק ההוצאה לפועלסעיף 66 א'. סעיף 66 א' הנו סעיף המתיר להוצאה לפועל את עיכוב חידוש רישיונו ואף שלילת רישיונו של חייב בהוצאה לפועל. בסעיף עצמו נכתב כי לא יילקח הרישיון מנהגים מקצועיים שפרנסתם עליו, למרות זאת, עושה זאת ההוצאה לפועל באופן עקבי, ובכך היא למעשה מפקיעה את פרנסתו של החייב כעונש אכזר על היותו בעל חוב, ולא מפרידה בין החייבים כמצוין בחוק מפורשות. מעשה זה הנו גם אבסורד מוחלט: 'חובות צריך לשלם' הצהיר פעם מר דוד מדיוניראש ההוצאה לפועלאך איך ישלם אותו חייב את חובו אם פרנסתו נלקחה ממנו?". יצויין כי חבר הכנסת ד"ר עפו אגבריה (חד"ש) וקבוצת חברי כנסת העלו פעמיים את הצעתם לתיקון חוק ההוצאה לפועל אך הממשלה דחתה את ההצעות


הנהג הלל קניסברג מסביר את מחאתו בפייסבוק:

https://www.facebook.com/events/637727712954260