מרכז אדוה: העובדים בישראל מועסקים במשרה מלאה ומשתכרים שכר נמוך

על פי מרכז אדוה, העובדים בישראל מועסקים במשרה מלאה אך משתכרים שכר נמוך. כך עולה מנתוני הארגון לשיתוף פעולה ופיתוח כלכלי (הOECD) בשנת 2017 – כ-23% מהשכירים במשרה מלאה בישראל השתכרו שכר נמוך. שכר נמוך מוגדר כשכר שאינו עולה על שנישלישים מהשכר החציוני של עובדים במשרה מלאה.

הפגנת עובדי ההוראה בדרישה לתוספות שכר מול קרית הממשלה, 2 באוקטובר 2018 (צילום: יציגים ארגון עובדי ההוראה)

נתון זה מציב את ישראל במקום לא מחמיא, כמעט בתחתית רשימת מדינות המערב הקפיטליסטיות. להשוואה, השיעור הממוצע של משתכרי שכר נמוך מקרב העובדים במשרה מלאה במדינות הארגון עמד בשנה זו על 15%. במדינות צרפת, דנמרק, ניוזילנד, איטליה ופינלנד היה שיעור המשתכרים שכר נמוך פחות מ-10% מקרב כלל העובדים במשרה מלאה. בבלגיה עמד נתון זה על 4% בלבד.

לדברי אדוה "התמונה המתקבלת היא של ישראלים רבים מדי המקבלים שכר שאינו מאפשר להם לממש ציפיות לרמת חיים הנתפסת כנורמטיבית בישראל. למשל: מימון תשלומי הורים הנדרשים כיום בהרבה מוסדות חינוך, מימון שיעורים פרטיים ומימון חוגים, תשלומים העשויים להגיע לאלפי שקלים בשנה ועוד".

עוד בושא, בדו"ח השנתי של מרכז אדוה, תמונת מצב חברתית 2018 https://adva.org/he/socialreport2018