למחצית הצעירים עד גיל 29 ברצועת עזה אין תעסוקה

ברבעון הרביעי של 2016 עמד שיעור האבטלה ברצועת עזה על 40.6% , ירידה של למעלה משני אחוזים בהשוואה לרבעון שקדם לו, אז נרשמה אבטלה של 43.2%. עדיין, מדובר באחוזים גבוהים ביותר, אפילו בהשוואה לנתוני התעסוקה של עזה לפני חמש שנים. ב-2012, למשל, עמד שיעור האבטלה על 31%. שיעור האבטלה בעזה לשנת 2016 כולה עמד על 41.7%. זאת בהשוואה ל-18.2% בגדה המערבית. כך מסר בסוף השבוע ארגון גישה.

2017-03-11_171737

האבטלה בקרב צעירים ברצועה (גילאי 15-29), ירדה מעט גם היא ועמדה על 56% לעומת למעלה מ-60% ברבעון השלישי. שיעור אבטלת הצעירים חזר לרמה דומה לזו שנרשמה בתחילת 2016. ברבעון הרביעי חלה גם ירידה בהשתתפות בכוח העבודה, כך שיתכן כי חלק מהירידה בשיעורי האבטלה נובעת מכך שאנשים שחיפשו עבודה בעבר והיו רשומים כמובטלים, הפסיקו לחפש. הפער בין השתתפות נשים בשוק העבודה להשתתפות גברים נותר משמעותי מאוד. רק 22% מהנשים משתתפות בכוח העבודה, לעומת 69.1% מהגברים. נראה כי נבלמה העלייה ההדרגתית בעשור האחרון בהשתתפות נשים בכוח העבודה.

חלה עלייה משמעותית באחוז המועסקים בענפי החקלאות והדיג ברבעון הרביעי. כ-6% מהמועסקים הועסקו בענפים אלה באוקטוברדצמבר, בהשוואה ל-4.5% ברבעון השלישי. בענפים אלה רבים מהמועסקים הם עונתיים והיצע העבודה משתנה לאורך השנה, כך שאין מדובר בעלייה בתקיימא בתעסוקה.

במקביל, שיעור המועסקים בענף הבנייה ירד משיא של 7.2% ברבעון השלישי ל-6.7% ברבעון הרביעי, אולם מספר המועסקים בענף עלה מעט מהרבעון הקודם, ל-21,398 איש. ברבעון השני של 2013, האחרון שבו מנהרות הברחה ממצרים פעלו בתפוקה מלאה, הועסקו בבניין  8.7% מכוח העבודה, למעלה מ-24 אלף איש, הנתונים מצביעים על כך שחומרי הבניין הנכנסים מישראל מאז 2014 לפי הבנות צוק איתן מביאים רק תנופה מוגבלת בענף, ורחוקים מלהביא את הפריחה והשיקום המקווים.

לדברי גישה "נתוני התעסוקה והאבטלה לרבעון הרביעי של 2016 והנתונים לשנה כולה ממשיכים להצביע על כלכלה תקועה. השיפורים שניתן להצביע עליהם מזעריים ורחוקים מלענות על הצורך של עזה בפיתוח כלכלי. כל הגורמים מבינים שהכלכלה הפלסטינית, ושל עזה בפרט, זקוקה להרבה יותר חופש תנועה לאנשים ונגישות גבוהה יותר לשווקים. אין הצדקה לדחייה ביישום השינויים הנחוצים".