ח"כ תומא-סלימאן: בעקבות המלחמה גברה האבטלה בחברה הערבית ובתקציב אין מענה

"האבטלה בעקבות המלחמה ברוצעת עזה פגעה יותר בחברה הערבית. עובדים רבים פוטרו או הוצאו לחל"ת וגידול האבטלה בקרב עובדים ערבים היה גבוה משמעותית מאשר בקרב העובדים יהודים". כך מסרה ח"כ עאידה תומא-סלימאן (חד"ש) בעקבות מסמך שנכתב על ידי מרכז המחקר של הכנסת שהוזמן על פי בקשתה.

מהמסך עולה כי בין הענפים שנפגעו מאז פרוץ המלחמה: הבניה והחקלאות, התיירות והמסחר; ענפים בהם מועסקים עובדים ערבים רבים. מספר דורשי דמי אבטלה לפי המוסד לביטוח לאומי, הגיע ל-202 אלף, מרביתם בחל"ת וחלקם אמורים לסיים את הזכאות שלהם לדמי אבטלה בראשית 2024. בגלל ההאטה במשק בעקבות המלחמה רבים מהם לא ישובו לעבודתם. ההאטה עלולה להוביל לירידה בצריכה בענפים שונים כמו פנאי, הסעדה, מסחר ואף ברכישת דירות.

בעקבות הדו"ח הביעה ח"כ תומא-סלימאן חשש לפיו "הערבים עובדים יותר בענפים שנפגעו מהמלחמה ועוד עלולים להיפגע בעקבות ההאטה הצפויה. כמו כן, עלתה השערה להעדפה להעסקת יהודים על פני ערבים מאז פרוץ המלחמה. יצוין שהתקבלו דיווחים והתלונות בנוגע להתעמרות ופיטורים של עובדי ערבים על רקע גזעני. כולנו מרגישים את הצטמקות המרחב הדמוקרטי וניסיונות משטור חופש הביטוי, במיוחד בחברה הערבית". לדבריה "תקציב המדינה המוצע מתעלם מבעיה חמורה זו ואינו מציע שום תוכנית רצינית לקידום השילוב בתעסוקה ועוד מוסיף פשע על חטא כאשר מציעים קיצוצים נרחבים בתוכניות המיועדות לאוכלוסייה הערבית שמטרתן לספק מענים לאוכלוסיות הכי מוחלשות".