ח"כ חנא סוייד ביקר במפעל פרי הגליל בראש משלחת של חד"ש

ח"כ חנא סוייד ביקר השבוע במפעל "פרי הגליל" שבחצור בראש משלחת של פעילי חד"ש. סוייד נפגש עם נציגי העובדים הנאבקים על מקום עבודתם, ושמע על המשך הצעדים שהם מתכוונים לנקוט. בשיחה עמם עמד ח"כ סוייד על אחריות הממשלה להמשך הפעלתו של המפעל, ולשמירת מקור הפרנסה של העובדים. "לאור המשבר הקפיטליסטי הפוגע בכלכלה בישראל, פעילות הממשלה חייבת לכלול עזרה למפעלים ולעסקים המספקים מקומות עבודה, בעיקר בפריפריה", אמר סוייד.

חבר הכנסת סוייד הבטיח לעובדים להמשיך וללוות את מאבקם, וכן הבטיח לפנות בשמם לאוצר. כך כתב ח"כ סוייד לשר האוצר רוני בר-און: "לאחר ביקור שערכתי היום במפעל "פרי גליל" בחצור, שכידוע סכנת סגירה מרחפת עליו, ומפגשים שקיימתי עם העובדים וההנהלה התפעולית שלו, הנני פונה אליך בבקשה ליזום הגשת תמיכה, הזרמת כספים ומתן ערבויות לצדדים הנוגעים בדבר להבטחת המשך פעילות המפעל, ומניעת סגירתו ופיטורי עובדיו.

"במפגשים שקיימתי, התרשמתי שמדובר במפעל ותיק ורווחי שמהווה עוגן תעסוקתי עיקרי באזור הפריפריאלי שהוא שוכן בו. עבור זוגות (בעל ואישה) ומפרנסים יחידים במשפחתם מהיישובים חצור וטובא-זנגרייה ומיישובים אחרים בסביבה, מהווה "פרי גליל" מקום התעסוקה היחידי וההיסטורי. חקלאים וספקים רבים וכן עסקי מסחר ושירותים מקומיים ואזוריים תלויים בהמשך פעילות סדירה של המפעל.

"להערכתי קריסת המפעל תגרום לתגובת שרשרת הרסנית ורחבת היקף במישור הכלכלי ובמישור החברתי, וכנראה תעלה בסופו של יום לקופת המדינה בהפסדים ניכרים – ישירים ועקיפים.

"אי לכך, ראיתי לנכון לפנות אליך ולבקש את התערבותך למציאת הסדר שיבטיח את המשך פעילות המפעל, וזאת אף על פי שהתקופה הנוכחית הינה תקופת מעבר אך הינך נושא באחריות המיניסטריאלית".