ושג הסכם עם ההנהלה: שנת הלימודים בטכניון תיפתח כסדרה וללא שביתה

שנת הלימודים האקדמית בטכניון תפתח כסדרה וללא שביתה לאחר החגים. הנהלת הטכניון וארגון סגל ההוראה (אס"ה) חתמו ביום חמישי האחרון על זיכרון דברים שמבטיח לחברי הארגון את תוספת השכר במלואה. לאחר החתימה הודיע הארגון על הפסקת העיצומים ועל העברת ציוני מועד ב' ומועד הקיץ לסטודנטים ולמוסדות הטכניון. בהודעה לסטודנטים שהוציא הארגון נכתב כי עורכי הדין משני הצדדים עובדים כעת על הכנת ההסכם הסופי.

אס"ה הכריז על סכסוך עבודה לפני כשבועיים בעקבות הפרת הסכם קיבוצי מצד הנהלת הטכניון. לפי ההסכם שנחתם בנובמבר 2018, הטכניון אמור היה לשלם להם תוספת שכר בסך של 2.4 מיליון שקל ששולמו באופן חלקי. לאחר הפסקת התשלומים החליט אס"ה כי אם ההנהלה לא תעמוד בהסכם, שנת הלימודים האקדמית לא תיפתח. לדבריו של נציג אס"ה שהשתתף במשא ומתן, הנהלת הטכניון נסוגה מסירובה לשלם את תוספות השכר ומדרישתה לקבל רטרואקטיבית את הכספים שכבר שולמו.