הסכמים קיבוציים חדשים לאלפי עובדי חברת הביטוח הפניקס ועובדי אייר פרנס בישראל

ההסתדרות, הפניקס חברה לביטוח וועד עובדי החברה, חתמו השבוע על הסכם קיבוצי חדש לשנים 2021-2019. ההסכם ממשיך את ההסכם הראשון שנחתם בחברה לפני כשלוש שנים ומוסיף עליו תנאים. ההסכם התלתשנתי רלוונטי לכ-2,800 מעובדי הפניקס, כולל הישגים משמעותיים לקידומם וממשיך לעגן את מערכת יחסי העבודה הטובים בחברה, בהתבסס על התוצאות העסקיות המרשימות שהפניקס מציגה בשנים האחרונות.

2019-05-10_173953

בין עיקרי ההסכם: תוספת שכר ממוצעת של כ-10.3% בתקופת ההסכם, כאשר התגמול לא יפחת מ-360 שקל לעובד בתקופת ההסכם או 3% מהשכר, הגבוה ביניהם (ובחישוב שנתי, לכל הפחות 120 שקל או 1% מהשכר, הגבוה ביניהם). כמו כן תינתן תוספת של 1% להפרשות הפנסיוניות של העובדים, כאשר העלות תחולק באופן שווה בין החברה לעובד.

במסגרת ההסכם שופר מנגנון הבונוסים השנתיים שיינתנו לעובדים, בהתאם לעמידה ביעדי הרווח של החברה, והבונוס הכולל יגדל לעומת ההסכם הקודם. מענק נוסף של כ-5.6 מיליון שקל יוענק לעובדים לרגל שנת ה-70 להפניקס ויתווסף בחלקים שווים לבונוסים השנתיים בתקופת ההסכם.

עוד כולל ההסכם החדש השתתפות של החברה במימון ארוחות צהרים יומיות לעובדים בהיקף של כ-22 מיליון שקל בתקופת ההסכם, הגדלת התקציב הקיים של פעילויות הרווחה לעובדים, העלאת הפרשות המעסיק לקרן השתלמות ל-7.5% לכלל העובדים שסיימו את תקופת הניסיון בחברה וקיבלו קביעות, וכן השוואה בין תנאי ההעסקה של עובדים שעתיים לעובדים חודשיים שסיימו את תקופת הניסיון בחברה בנוגע לימי מחלה, ימי חופשה וימי הצהרה.

השבוע גם נחתם הסכם קיבוצי חדש בין ההסתדרות, ועד עובדי חברת התעופה אייר פראנסקל"מ והנהלת החברה המשותפת הצרפתיתהולנדית שיחול על כל עובדיה בישראל.

בהסכם החדש נקבעה בין היתר תקופת ניסיון שלאחריה יקבלו העובדים קביעות בחברה. בנוסף הוסדרו תוספות שכר בגין עבודה בשבתות, עבודה בלילות, במשמרות מיוחדות ובגין שעות נוספות. כמו כן הוגדרו דרגות השכר של העובדים, נקבע כי הם יקבלו אחת לשנה משכורת 13, יוגדלו דמי האש"ל ותעריף ימי ההבראה. עוד הוסדרו ההפרשות לפנסיה וקרן השתלמות לכלל עובדי החברה.