הסכמים קיבוציים חדשים בחברת הביטוח באמריקאית AIG ובבנק דקסיה

הסכמים קיבוציים חדשים נחתמו השבוע בחברת הביטוח באמריקאית AIG ובבנק הבלגיצרפתי דקסיה (לשעבר אוצר השלטון המקומי – שהופרט). ההסכם בחברת הביטוח, בה מועסקים כ-800 עובדים, מעגן הישגים כלכליים המשפרים את שכר העובדים בחברה וכולל תוספת שכר ממוצעת בשיעור של כ-4% לכל אחת משנות ההסכם. חלק מהתוספת לשכר תהיה קבועה ושקלית והיתרה תחולק באופן דיפרנציאלי על פי הקבוע בהסכם.

כמו כן, ההסכם מעדכן את טבלאות השכר לקבוצות עובדים שונות תוך הגדלה משמעותית של שכר הבסיס ותוספות אחוזיות לתמריצים. עוד נקבע בהסכם כי השכר המינימלי של עובדים שהשלימו 3 חודשי ותק בחברה אך אינם זכאים לתמריצים מכוח תפקידם, יעמוד מעתה על 6,000 שקל ברוטו בחודש למשרה מלאה ויכלול גם עדכון חד פעמי של השכר, בסכום שלא יפחת מ-500 שקל, לצורך תיקון עיוותי שכר.

2018-08-03_162742

ההנהלה והעובדים חותמים על הסכם העבודה החדש בחברת הביטוח AIG (צילום: ועד עובדים)

ההסכם הקיבוצי החדש כולל גם בשורה לעובדים המועסקים במתכונת העסקה שעתית. העובדים השעתיים שמועסקים במשרות חלקיות ולא נהנים מתמריצים, יעברו לעבוד במתכונת העסקה חודשית. המשמעות היא שעם קליטתם לא תהיה העסקה שעתית בחברה לעובדים שאינם מתומרצים.

עוד בשורה חשובה היא ששיעור ההפרשות לפנסיה יוגדל למקסימום לעובדי המטה. כמו כן ההפרשות לכלל העובדים ימשיכו לכלול המשך הפרשות גם על רכיב התמריצים שינויים שלהם השפעה משמעותית על הכספים שנצברים לזכות העובדים לעת פרישה. זאת ועוד, נקבע כי התקרה להפרשות פנסיוניות תבוטל מוותק מסוים.

ההסכם כולל גם שיפור בסעיפי הרווחה. כך למשל, כל עובד שהשלים שנתיים בחברה יהיה זכאי להגדלת השתתפות החברה בארוחות ל-25 שקל ליום עבודה. מעתה, סכום ההשתתפות היומי יהיה ניתן לצבירה חודשית ומימושו יתאפשר בכל בתי העסק שנמצאים בהסדר, בכל ימות השבוע ושעות היממה. ההסכם החדש כולל הטבה נוספת, המקנה לעובדים ולבני משפחותיהם ביטוח בריאות במימון החברה וזאת בהתאם לאמור בהסכם. שיפור נוסף הינו בגובה השי לחג שמוענק לעובדי AIG בותק של שנה, בראש השנה ובערב פסח, תוך הגדלתו מ-900 בשנה ל-1,200 שקל בשנה.

בנוסף לשיפורים החדשים, ההסכם הנוכחי ממשיך את ההטבות שהושגו בהסכם הקודם, הן בהיבט הארגוני והן בהיבט הכלכלי. בהיבט הארגוני למשל, ההסכם מעגן גם סוגיות שנוגעות לשמירת זכויות העובדים בתהליכי ניוד בחברה, מנגנון פיטורים הוגן ושקוף לרבות מערכת ליישוב חילוקי דעות בין הצדדים, איוש משרות חדשות בחברה תוך הבטחת עדיפות והזדמנויות קידום לעובדים הקיימים ועוד.

בנוסף סוכם על הסדרת תשלום על כוננויות, זכאות לקרן השתלמות, מכסה מיטיבה של ימי חופשה ויום בחירה בתשלום על חשבון החברה, הסדרת זמני ההפסקות לעובדי המוקדים, דמי ההבראה מוגדלים, השתתפות החברה במימון קייטנות קיץ לילדי עובדים בעלי ותק של שנתיים ומעלה, ונושאים נוספים.

כמו כן, ההסכם ממשיך להעניק זכאות לכלל העובדים המועסקים במתכונת של משכורת חודשית או במתכונת גלובאליות, לתשלום דמי מחלה בשיעור של 100% כבר מיום ההיעדרות הראשון. החברה תקצה תקציב של 100 אלף שקל בשנה, בכל אחת משנות ההסכם, לצורך חלוקת מלגות לעובדים, בהחלטה משותפת של הועד וההנהלה.

כאמור, גם בבנק דקסיה נחתם השבוע הסכם קיבוצי מיוחד לשיתוף פעולה עם העובדים בכל הקשור לעסקה לרכישת השליטה בבנק או מיזוג הבנק, לרבות במו"מ לקראתה ובביצועה, ככל שתיחתם, בתמורה לתשלום מענק מכירה ופיצוי פיטורין מוגדלים.