ההסתדרות מתנגדת לבקשת המעסיקים להכיר בשהיית עובדים בבידוד – כחל"ת

ההסתדרות הגישה בקשת הצטרפות כמשיבה, לעתירה שהגישו לבג"ץ ארגוני מעסיקים, שבה הם ביקשו להגדיר שהייה של עובדים בבידוד ע"פ דרישות המדינה, כחופשה ללא תשלום (חל"ת) ולא כימי מחלה. זאת, מכוון שעבור ימי מחלה המעסיקים נדרשים לשלם לעובדים, ועבור חל"ת לא.

"תישארו בבית" (צילום: מד"א)

ההסתדרות ביקשה להצטרף להליך: "הואיל ולקבלת העתירה עשויות להיות השלכות מרחיקות לכת על עניינם של עשרות אלפי העובדים שצו הבידוד חל עליהם, מן הראוי שיינתן לציבור העובדים להשמיע את קולו בסוגיה, באמצעות ארגון העובדים הגדול בישראל", נכתב בעתירה שהגישה.

לפני מספר שבועות הגישו התאחדות התעשיינים, התאחדות המלאכה והתעשייה וארגון חברות הניקיון בישראל, עתירה לבג"ץ, נגד מדינת ישראל, שר הבריאות וגורמים נוספים. זאת, על רקע התפשטות נגיף הקורונה בישראל ובעולם, וההשלכות של כך על העובדים ארגוני המעסיקים שעתרו לבית המשפט, טענו שימי הבידוד אינם ימי מחלה, ולפיכך יש לראות בהם כימים שבהם שהו העובדים בחופשה ללא תשלום.

ההסתדרות סבורה מנגד, שימי הבידוד של העובדים הללו הם בגדר מחלה המצדיקים תשלום דמי מחלה, גם אם אותו עובד ששהה בידוד, לא התגלה בסופו של דבר כחולה בנגיף. זאת, מכוון שסיבת הבידוד היא הגנה על בריאות אותו אדם ובריאות הציבור כולו. "בנסיבות אלה, סיטואציית הבידוד המניעתי מתאימה מבחינה תכליתית להסדר של חוק דמי מחלה, המגדיר "מחלה" כ"אי כשרו הזמני או הקבוע של העובד לבצע עבודתו, הנובע, על פי ממצאים רפואיים, ממצב בריאות לקוי", נכתב בעתירת ההסתדרות.

באי כוחה של ההסתדרות טוענים עוד כי לו ידעו העובדים שפרנסתם בסכנה וכי הם לא יקבלו שכר עבור ימי הבידוד, היו עלולים כמה מהם להגיע לעבודה או לחפש עבודה אחרת, ובכך לסכן את הציבור כולו. בנוסף, הנפקת תעודת המחלה הגורפת חוסכת יצירת עומס בירוקרטי על קופות החולים לשם הפקת תעודות מחלה פרטניות. לכן, מבקשים בהסתדרות לראות באישור המחלה הגורף, אישור מחלה לכל דבר ועניין עבור מי שהמדינה ביקשה מהם להישאר בבידוד.

ההסתדרות הדגישה בעתירתה כי "אינה מתעלמת ממצוקת המעסיקים בתקופה קשה זאת", אך לכך יש למצוא פתרונות מדינתיים שיתקבלו בשיתוף פעולה עם ארגוני המעסיקים ועם ההסתדרות לשם התמודדות עם המשבר "ומבלי שייפגע ציבור העובדים".