האוצר מדרדר את מערכת החינוך עשור אחורנית

נכון לרגע כתיבת שורות אלה, מסתמן כי ארגון המורים העל יסודיים בדרך לשביתה כללית. בשבת, 26 באוגוסט, אמר יו"ר ארגון המורים, רן ארז, כי נוכח חוסר ההתקדמות במו"מ בין הארגון למשרד האוצר בנוגע להסכם הקיבוצי החדש, לא יתקיימו לימודים ב-1 בספטמבר. הפערים העיקריים בין הצדדים הם בדרישות בתחום השכר – בעיקר בכל הנוגע למורים הוותיקים במערכת, ובדרישת האוצר לעבור להעסקה בחוזים אישיים של כלל המנהלים ואחוז גבוה מתוך ציבור המורים בחינוך העל יסודי. בפגישת המשא ומתן שהתקיימה  חמישה ימים לפני המועד המתוכנן לפתיחת שנת הלימודים (27.8), נזכרו באוצר להעלות דרישות חדשות אשר משמעותן פגיעה אקוטית לא רק במורים – אלא במערכת החינוך בכללותה.

האוצר דרש בין היתר להפחית את ההנחה בשעות הגיל למורים בגיל 55-50, להפחית את שעות החינוך, ולהוסיף שעה פרונטלית להיקף המשרה של כל מורה לצורך הגעה למשרה מלאה. בתמורה להוספת השעה הפרונטלית, מציע האוצר כי יופחתו שעות שהייה, בכלל זה שעות הוראה פרטניות, מהיקף משרתם של המורים. שעות אלו נועדו לתגבור של תלמידים מתקשים בקבוצות קטנות.

הצעה זו, מעבר לחוסר תום הלב בעובדה שהיא מוצגת בדקה התשעים, רק תחמיר את המחסור בעובדי ההוראה. היא מרוקנת מתוכן במידה רבה את רפורמת עוז לתמורה מ-2011, ובכך ומאיימת להחזיר את מערכת החינוך למעלה מעשור לאחור.

אין בהצעה העלאה של שכר המורים, אלא תוספת שכר עבור תוספת עבודה. לטענת משרד האוצר, הוספת השעות נועדה לתת מענה למחסור הקיים במורים. אולם בפועל מדובר בסחיטת הלימון ובהברחת מורים מן המערכת. שחיקת שעות גיל היא הפחתת של שתי שעות הוראה פרונטליות מהיקף המשרה המלאה של מורים בגיל 55-50. והרי הפחתה זו נועדה לשמר את המורים בתוך המערכת ולמנוע את שחיקתם ובריחתם. פגיעה בשעות אלה, יחד עם הדרישה להוסיף שעה פרונטלית יגבירו את השחיקה ועלולות להוביל לקצב עזיבה מוגבר של מורים. דבר שיחמיר את המשבר הקיים במקום למנוע אותו.

מעבר לכך, מדובר בשינוי שלא יוביל לפתרון במחסור הקיים במורים. המחסור במורים למתמטיקה, למדעים, לאנגלית ולשפה לא ייעלם בהוספת שעות עבודה של מורים במקצועות אחרים. כך יונצח המצב בו מנהלים נדרשים לשבץ מורים ללמד במקצועות אליהם לא הוכשרו על מנת לעמוד בהיקף ההתחייבויות שלהם לפי אחוזי משרה. התוצאה תהיה פגיעה בתלמידים ותסכול גובר אצל המורים.

האוצר דורש כמו-כן כי שעות תפקיד, אותן מקבלים מחנכים על מנת להיות זמינים ולטפל בנושאים הנוגעים בכיתת החינוך שלהם, יקוצצו ויומרו בשעות פרונטליות. שינוי זה יגביר את העומס הכבד ממילא על המחנכים ויפגע בזמינותם עבור תלמידיהם. במציאות בה בתי ספר רבים דיווחו על קושי בגיוס מחנכים, ומורה אחד נדרש לחנך במקביל שתי כיתות, זו דרישה בלתי נתפסת.

צעדי האוצר יפגעו באוכלוסיות המוחלשות

האוצר חותר לבטל שעות שהייה ושעות פרטניות כמשקל נגד כביכול לדרישות לתוספת שעות פרונטליות. אך שעות אלו נועדו בין היתר לעזור בקידום יעדי רפורמת עוז לתמורה, ובכלל זה: שיפור הישגי התלמידים, מניעת נשירה ושיפור באקלים הבית ספרי. השעות הפרטניות נועדו לאפשר לתלמידים מתקשים לצמצם פערים ולהתמודד עם חומר לימוד שהם מתקשים להשלים באופן עצמאי ע"י למידה בקבוצות לימוד קטנות של עד חמישה תלמידים. פגיעה בשעות אלה פירושה שתלמידים מתקשים בכיתות הטרוגניות הבאים מבתים שלא יכולים לממן שיעורים פרטיים לא יקבלו מענה מערכתי. פגיעה זו תוביל לירידה בזכאות לבגרות, ובוודאי לבגרות איכותית, בקרב תלמידים משכבות מוחלשות. פירושה – נשירה מוגברת ממגמות מדעיות של תלמידות, שמחקרים הראו שהן מצליחות פחות לבוא לידי ביטוי בכיתה במקצועות אלה. ובעיקר, פירושה שתלמידים ירגישו שקופים ובהדרגה ידרדרו לנשירה סמויה או גלויה.

משרד החינוך לא מתפקד

ואיפה משרד החינוך בתמונה? על פי הפרסום של כתב "דה מרקר" ליאור דטל, משרד החינוך לא גיבש עדיין עמדה לגבי הצעת משרד האוצר. לא ברור אם המשרד היה שותף או אפילו עודכן לגביה. משרד החינוך בראשות קיש לא מסוגל להציג עמדה עצמאית אפילו בנושאים פדגוגיים.

עוד לפני סיום שנת הלימודים הקודמת התבטא קיש בנושא המו"מ בין האוצר למורים, ואמר כי הוא צופה חודשיים של שביתה, כאילו הוא פרשן או משקיף, ואינו צד בעניין. החופשה במלדיביים, אליה יצא קיש שבוע וחצי לפני תחילת שנת הלימודים ובעיצומו של המשבר, היא סמל לניתוק המוחלט של השר מהאירוע. מי שמבקש דוגמא מוחשית אף יותר לרמת הניתוק של קיש מהמציאות של מערכת החינוך בישראל יכול היה להשיגה בראיון שקיים ב"פגוש את העיתונות" ב-26 באוגוסט, לאחר חזרתו. בראיון אמר קיש כי להערכתו חסרים כיום במערכת רק כ-1,500 מורים, וכי בשבוע הקרוב גם החוסר הזה יתמלא. מנהל תיכון "עתידים" בחולון וחבר ארגון מנהלי בתי הספר הגיב על כך בריאיון לאסתי פרז מרשת ב'  באומרו כי קיש חי ביקום מקביל. עושה רושם שאת כהונתו של קיש עד כה ניתן לסכם באמירתו של רן ארז: "יש שר חינוך בתפקיד – אך הוא לא מתפקד".