דורשים הכרתם כשכירים: קשיים במו"מ של עובדי הקולנוע והטלוויזיה מול איגוד המפיקים

אחר תקופה ארוכה של שיחות, המשאומתן בין איגוד העובדים "אקט", המייצג את עובדי מקצועות השונים בטלוויזיה ובקולנוע, לבין המעסיקים ארגון המפיקים, הגיע למבוי סתום. ב"גלובס" פורסם כי אחת המחלוקות העיקריות שבעטיין נתקע המשאומתן היא סביב דרישה של אקט להפוך את כל עובדי הארגון המועסקים בהפקות לעובדים שכירים. הדרישה הועלתה ונדונה כחלק מהכוונה של "אקט" להגיע עם המפיקים להסכם קיבוצי חדש, שבו היא שואפת שבין הצדדים תונהג מערכת יחסים של עובדמעביד.

תעשיית ההפקות בישראל פועלת כולה במתכונת של פרילנסרים גם אם מדובר בעובדים קבועים. תנאי העבודה של עובדי "אקט" הם מתוקף הסכם אליו הגיעו ב-2008 עם ארגון המפיקים ושאומץ בהמשך עלידי קשת וערוץ עשר (שהעביר אותו כנדוניה לרשת אחרי המיזוג), ולפני מספר חודשים גם עלידי תאגיד השידור. ההסכם מגדיר את תנאי העבודה והשכר של העובדים בענף, לרבות מנגנון עדכון קבוע שאמור להתאים את שכר העובדים למציאות בשוק.

ב"אקט" הסבירו כי ההסכם הנוכחי מגדיר את היחסים בין עובדי הארגון למפיקים כ"נותני שירות", אולם הגדרה זאת איננה תואמת את מהות יחסי העבודה ופוגעת בעובדים במגוון היבטים לרבות זכויות סוציאליות. ב-2011 הפכה ההסתדרות לארגון היציג של הענף, והיא זו שעומדת על הסדרת תנאי העבודה בענף בהסכם קיבוצי כולל ועל שינוי מתכונת העסק העובדים. באיגוד המפיקים, לעומת זאת, מתנגדים לבקשה.