בצלם: ישראל ממשיכה בתוכניות להרחבת התנחלויות

לאחר הסכמי אוסלו התחייבה ישראל כי לא תקים התנחלויות חדשות, ולא תרחיב את הקיימות להוציא מה שנחוץ לצרכי "גידול טבעי". חריג ה"גידול טבעי", שמעולם לא הוגדר, נוצל על-ידי ישראל להרחבה ניכרת של ההתנחלויות ואף להקמתן של התנחלויות חדשות כמודיעין-עלית. על כך מסר הבוקר דובר הארגון "בצלם".

באפריל 2003 התחייבה ישראל לראשונה להקפיא כל פעילות התנחלות, לרבות הגידול הטבעי של ההתנחלויות. ההתחייבות ניתנה במסגרת תכנית "מפת הדרכים" עליה הסכימו ישראל, הרשות הפלסטינית והקוורטט (ארה"ב, האיחוד האירופאי, האו"ם ורוסיה), תוכנית הקובעת מתווה לפתרון קבע של שתי מדינות לסכסוך הישראלי-פלסטיני. בחודש נובמבר 2007 שבה ישראל ואישרה את מחויבותה לעקרונות מפת הדרכים, בהצהרה המשותפת של ועידת אנאפוליס, בה השתתפו ישראל, הרשות הפלסטינית, הקוורטט, ומדינות הליגה הערבית.

למרות התחייבות ישראל להקפיא את הבנייה בהתנחלויות, חושפים פרוטוקולים של ועדה במועצת התכנון העליונה שבמנהל האזרחי תוכניות להרחבה משמעותית של התנחלויות. מדובר בפרוטוקולים מהשנים 2007 ו-2008 של וועדת המשנה לאיכות הסביבה, שדנה בהסדרת הטיפול בשפכי ההתנחלויות, שבצלם השיג מן המנהל האזרחי בכפוף לחוק חופש המידע. התוכניות שנחשפו כוללות גם הרחבה של התנחלויות השוכנות ממזרח לתוואי גדר האפרטהייד, המוצגת על ידי פוליטיקאים ישראלים כתוואי הגבול העתידי של ישראל. תוכניות אלה נמצאות בשלבי תכנון ראשוניים, ואף אחת מהן עדין לא קיבלה את אישור הדרג המדיני. עם זאת, העובדה שהגוף התכנוני הראשי של הגדה המערבית דן בתוכניות לבניית אלפי יחידות דיור בהתנחלויות מלמדת כי מוסדות התכנון בשטחים פועלים בניגוד למחויבות הישראלית הרשמית שלא להרחיב את ההתנחלויות בשנים הבאות.

בגוש עציון, למשל, מתוכננת בנייה של שכונה חדשה, בת 550 דירות, במתחם גבעות שבהתנחלות אלון שבות. בהמשך מתוכננות במתחם זה, שבו מתגוררות כיום 12 משפחות בלבד, 4,450 דירות נוספות. הבנייה במתחם טרם אושרה על-ידי משרד הביטחון אולם הוועדה אישרה את הקמתו של מתקן לטיפול בשפכי השכונה החדשה, המיועד ל-800 עד 1,000 דירות. בדיון נקבע כי מתקן זה יטפל גם בשפכי ההתנחלות בית עין הסמוכה, שבה מתוכננת על-פי הפרוטוקול בנייה של כ-2,000 דירות חדשות. כיום מתגוררות בבת עין כ-120 משפחות.

בהתנחלויות רימונים ועינב, השוכנות ממזרח לתוואי מכשול ההפרדה, הוסדר הטיפול בשפכים כשלב ראשון בקידום תוכניות בנייה. ברימונים מתוכננות 254 דירות נוספות ובעינב נמצאות שתי תוכניות חדשות בשלבי הכנה. תחום ההתנחלות מבוא דותן, הנמצאת גם היא מזרחית למכשול ההפרדה, צפוי להתרחב. גם עיריית מעלה אדומים הכינה תוכנית לטיפול בשפכי ההתנחלות, הכוללת את הבנייה המתוכננת במתחם E-1. זאת במסגרת הסדרת הטיפול בשפכי מפקדת משטרת מחוז ש"י, שהועברה לאותו מתחם, שבו מתוכננת גם בנייתן של 3,500 דירות. עוד עולה מן המסמכים שבכפר אדומים אישרה ועדת המשנה תוכנית לטיפול בשפכים המבוססת על תחזית לפיה אוכלוסיית ההתנחלות תכפיל עצמה ל-5,600 תושבים "בשנים הבאות". כמו כן, ההתנחלות אשכולות הונחתה על-ידי לשכת התכנון במנהל האזרחי לטפל בשפכיה בהתאם לתכניות ה"אכלוס המלא" של ההתנחלות, הצפויות להגדיל את אוכלוסייתה פי חמש.

לדברי בצלם "הקמת ההתנחלויות מפרה את המשפט ההומניטארי הבינלאומי האוסר על המעצמה הכובשת להעביר את אוכלוסייתה אל השטח הכבוש ולבצע בו שינויים של קבע. הקמת ההתנחלויות, קיומן והרחבתן גוררת פגיעה מתמשכת ונרחבת בזכויות הפלסטינים, ובהן הזכות להגדרה עצמית, הזכות לשוויון, הזכות לקניין, הזכות לרמת חיים נאותה, הזכות למים, הזכות לתברואה והזכות לחופש תנועה".