בעקבות המחאות משרד הבריאות ביטל השתלמויות בפסיכולוגיה רגישת תרבות בהתנחלות

משרד הבריאות נאלץ לבטל השתלמויות שאמורות היו להתקיים בהתנחלות לאנשי בריאות הנפגש בעקבות המחאות. כ-200 אנשי מקצוע מחו בשבועות האחרונים נגד הכוונה לערוך השתלמויות בפסיכולוגיה רגישת תרבות דווקא בשטחים הכבושים. מאחורי המחאה עומדים קבוצה של פסיכולוגים ואנשי בריאות הנפש, ביניהם פסיכיאטרים, עובדים סוציאליים ומטפלות באמנות שפנו אל משרד הבריאות בדרישה לגנוז את הרעיון. בנוסף אל הפנייה הצטרפו הארגונים פסיכואקטיב ואקדמיה לשוויון של מרצי השמאל במוסדות להשכלה גבוהה.

בנימין נתניהו במוסד המתקרא "אוניברסיטת אריאל" הפועל בהתנחלות שבשטחים הפלסטינים הכבושים (צילום מסך: לע"מ)

"אנו שמחים על עצם הרעיון להקים מרכז ההשתלמויות לפסיכולוגים העובדים במגזר הציבורי. ההחלטה להתחיל בהכשרה בפסיכולוגיה רגישת תרבות מבורכת שכן היא מאפשרת הנגשת שירותי בריאות נפש הולמים לפרטים בחברה המשתייכים לקבוצות מיעוט. טיפול רגיש תרבות הוא נושא שעד לאחרונה הוזנח בשדה המקצועי בישראל, על אף היותה של החברה בישראל חברה רב תרבותית. על כן שמחנו שנושא זה סוף סוף קיבל קדימות והוקצבו משאבים ואנרגיות לארגון השתלמות בפסיכולוגיה רגישת תרבות," נאמר במכתב שנשלח לראשי משרד הבריאות.

אך החתומים הדגישו ש"לצד שמחתנו, נדהמנו לגלות שמשרד הבריאות בחר להטיל את ארגון סדרת ההשתלמויות בפסיכולוגיה רגישת תרבות על אוניברסיטת אריאל. רגישות תרבותית היינה יחס מכבד אל מגוון קבוצות בתוך החברה, כולל קבוצות מיעוט אתניות, תרבותיות ולאומיות. תהציפייה ליחס מכבד מניחה כמובן חברה שמושתתת על שוויון זכויות ועל שוויון חוקי ומעשי בכל חירויות האזרח וזכויות האדם". ועוד הדגישו ש"בניגוד לאזרחיה היהודים של מדינת ישראל, פלסטינים החיים תחת משטר צבאי גם אינם זוכים לזכויות פוליטיות בסיסיות. הגדרה לאומית עצמית היא מרכיב בסיסי בחוויית זהות עצמית, וכאשר זו נמנעת, יש לכך השלכות רחבות, חברתיות ואף נפשיות. בנוסף לזכויות הדמוקרטיות גם זכויות אדם אחרות כמו החופש לנוע, להשתכר ולחיות בביטחון נמנעות מרוב הפלסטינים החיים באזור זה ולכך כמובן יש השלכות ישירות על בריאות הנפש".