בניגוד לשתיקה הרועמת של ההסתדרות: כוח לעובדים מצטרף למאבק נגד גירוש הפליטים

חרף העובדה שאלפי פליטים הם חלק מעמד העובדים בישראל ההסתדרות מסרבת בעקשנות להצטרף למערכה נגד הגירוש. אבל הארגון כוח לעובדים החליט אחרת והצטרף למאבק נגד גירוש הפליטים ומבקשי המקלט מישראל.

בהודעה שמסרה הנהגת הארגון נאמר ש"בשבועות האחרונים מתנהל קמפיין ציבורי רחב נגד גירוש מבקשי המקלט מישראל במחאה על המדיניות הממשלתית לגירושם, שתצא לפועל החל באחד באפריל. גירוש מבקשי המקלט מלווה בחששות כבדים, בעיקר בגלל טענות שעולות בדבר חוסר ההוגנות של הליך בדיקת הבקשות להכרה בפליטות ובגלל חוסר הביטחון שמספק הפתרון שמציעה המדינה גירוש למדינה שלישית באפריקה – שבמקרים מסוימים שתועדו הביא למות המגורשים או לנפילתם קרבן לסחר בעבדים".

2018-02-26_202139

מפגינים נגד הגירוש במוצ"ש בדרום תלאביב (צילום: זו הדרך)

ועוד נאמר בהודעה "מלבד נימוקים אלו נגד גירוש מבקשי המקלט, יש למדיניות זו גם השלכות עמוקות על שוק העבודה בישראל. מבקשי המקלט הם קבוצת עובדים מוחלשת גם כך, ללא ייצוג או יכולת להתאגד. כעת מבקשת המדינה להפוך את המקצועות שבהם מועסקים מבקשי המקלט לארעיים עוד יותר. את מבקשי המקלט מתוכננים להחליף עובדים פלסטינים ועובדים זרים שיועסקו דרך חברות קבלן בשיטת הדלת המסתובבת".

בהודעת הארגון נאמר ש"ההתמודדות עם אוכלוסיית הפליטים היא סוגיה שארגוני עובדים בכל העולם, ובפרט באירופה, נדרשים אליה. איגודים בעולם לוקחים חלק מרכזי בהגנה על מעמד הפליטים ובשילובם בחברה ובשוק העבודה. נוסף על הדאגה לגורל העובדים מבקשי המקלט, קשה להשלים עם מדיניות שמבקשת לדרוס את העבודה ומעמד העובדים. כארגון שמתמודד מדי יום עם השלכות ההפרטה, ההעסקה הקבלנית ופירוק הביטחון הבסיסי של עובדים, ברור לנו שמדיניות המבקשת להחליף עובדים קבועים בעבודה קבלנית וארעית היא הרת אסון לעבודה בישראל. זו מדיניות שפועלת לפרק את כוחם של העובדים ומחזקת את חברות הקבלן וההון. ההשלכות של מדיניות כזאת פוגעות לא רק בציבור מבקשי המקלט, אלא מחלישות את כלל ציבור העובדים. לכן אנו בארגון כוח לעובדים רואים במהלך הזה פגיעה אנושה במעמד העובדים בישראל ומצטרפים לקולות המתנגדים לגירוש מבקשי המקלט מישראל".