באר-שבע: דיון על דו"ח ועדת גולדברג על מצבם של הבדואים בנגב

פורום דו-קיום בנגב לשוויון אזרחי מזמין לדיון שיתקיים ביום שני הקרוב, 16 בפברואר, החל מהשעה 18:00 לדיון על המלצות ועדת גולדברג. ועדת גולדברג להסדרת התיישבות הערבים הבדואים בנגב פרסמה באחרונה דו"ח בו היא ממליצה להכיר בכפרים הבדואים הלא מוכרים. הוועדה, ברשות השופט בדימוס אליעזר גולדברג, מציעה בדו"ח הסדר שבמסגרתו יקבלו הבדואים חלק מתביעות הקרקע שלהם בקרקע וחלק בפיצוי כספי.

כמו כן, ממליצים חברי הוועדה להקים ועדה שתכיר במהירות במבנים בדואים בלתי חוקיים בתחומי הכפרים שיוקמו.  בהתייחס לבנייה הבלתי חוקית בנגב, ציינה הוועדה כי היום מצויים בנגב כ-50 אלף מבנים בלתי חוקיים ובכל שנה נוספים בין 1,500-2,000 מבנים כאלה. "הבדואים בנגב אינם שוהים בלתי חוקיים, הם אזרחי המדינה, וככאלה יש להם זכויות וגם חובות. הזמן הולך ואוזל ודחייה נוספת במציאת הסדר להתיישבות הבדואים בנגב עלולה להיות בכייה לדורות", אמר גולדברג. לדבריו, הדו"ח עוסק גם במצוקותיהם הקשות של הבדואים בנושאי תעסוקה, חינוך ורווחה.

בדיון שיתקיים ביום שני הקרוב ישתתפו פרופ' אורן יפתחאל (אונ' בן-גוריון), עו"ד מורד אלסאנע (מרכז עדאלה), פייסל אלהוזייל, חבר ועדת גולדברג ואלי עצמון, לשעבר גם מנהלת המינהלת לקידום הבדואים. מנחה: פרופ' אבנר בן-עמוס. הדיון יתקיים במולתקא-מפגש, רחוב שלמה המלך 7 (במקלט), באר-שבע. פרטים נוספים: info@dukium.org

 

על דו"ח ועדת גולדברג:

 

http://www.maki.org.il/index.php?option=com_content&task=view&id=1749&Itemid=99999999

 

מסקנות ועדת גולדברג, המצלות ותמצית הדו"ח:

http://www.moch.gov.il/NR/rdonlyres/770ABFE7-868D-4385-BE9A-96CE4323DD72/5052/DochVaadaShofetGoldbergHebrew3.pdf

http://www.moch.gov.il/NR/rdonlyres/770ABFE7-868D-4385-BE9A-96CE4323DD72/5047/TamtsitDochShofetGoldberg.pdf

http://www.pmo.gov.il/PMO/Secretarial/Decisions/2009/01/des4411.htm