ארגוני זכויות אדם עתרו בדרישה לבטל הוראות הפתיחה באש בגבול עזה

ארבעה ארגוני זכויות אדם: האגודה לזכויות האזרח, יש דין, גישה והמוקד להגנת הפרט עתרו לבג"ץ, בדרישה שבית המשפט יורה על ביטול הוראות הפתיחה באש שמתירות לחיילים לירות ירי חי על מפגינים בגבול בין ישראל לרצועת עזה, שאינם מסכנים חיי אדם.

2018-04-16_201425

אישה פצועה מובלת לטיפול רפואי ביום שישי האחרון בהפגנות שנערכו בגבול רצועת עזה (צילום: אקטיבסטילס)

בעתירה נטען כי למיטב ידיעת העותרים, הוראות הפתיחה באש המתייחסות לעזה מתירות לחיילים לירות ירי חי על מפגינים המסווגים עלידם כ"מסיתים מרכזיים" או "מפרי סדר מרכזיים", גם בשעה שאלו אינם מסכנים באופן ממשי ומיידי חיי אדם. הוראות הפתיחה באש גם מתירות לחיילים לירות על מפגינים בשל קירבתם לגדר הגבול (מהצד העזתי), גם אם אינם מסכנים חיי אדםכתוצאה מהוראות אלהמאז החלו ההפגנות בגבול עזה ועד הגשת העתירה נהרגו כ-30 מפגינים מירי צלפים ולמעלה מ-1,200 נפצעו מירי ישיר.

לטענת העותריםאין איסור לקיים הפגנות בעזה, ואם במהלך ההפגנות ישנם אירועים של אלימות או ניסיונות לחצות את הגדר, אירועים אלה מהווים הפרות סדר אזרחיות, ולכן על פי חוק ניתן לעשות שימוש בירי רק כאשר קיימת סכנה מיידית לחיי אדם. כמו כן נאמר בעתירה, כי גם אם מתייחסים לאזור הפגנות כאל אזור לחימה בשל עימות בין ישראל לחמאס, ההפגנות עצמן אינן חלק מלחימה ולא חלים עליהן דיני לחימה.

העתירה מצטטת את "רוח צה"ל", הקוד האתי של הצבא, בו נכתב כי חיילים לא ישתמשו בנשק כדי לפגוע בבני אדם שאינם לוחמים. "צר לנו שאנו נאלצים להגיש עתירה שאומרת את המובן מאליו: אין לפצוע ואין להרוג אזרחים אלא אם הם מסכנים באופן ישיר חיי אחרים", נכתב בעתירה. "עתירה זו עוסקת בחיי אדם ממש, והיא מוגשת בלית ברירה ולאחר שהתנהלות הצבא ואיומי הדרג המדיני, שר הביטחון ומפקדי הצבא לפגוע באזרחים באופן קשה – התממשו".

העותרים מבהירים בעתירה כי "הכללים הבינלאומיים בדבר שימוש בנשק קובעים כי שימוש בכוח קטלני יעשה אך ורק לשם הגנה על חיים בסכנה ולא לשם הגנה על כל ערך אחר. אכן, רק הגנה על חיים יכולה להצדיק סיכון חיים".