אקדמיה לשוויון דורשת להפסיק את ההתנכלויות כלפי מרצים זרים באונ' הפלסטיניות

אקדמיה לשוויון דורשת להפסיק את ההתנכלויות כלפי מרצים זרים באוניברסיטאות הפלסטיניות. אקדמיה לשוויון היא ארגון חברים שהוקם לפני ארבע שנים ומונה למעלה מחמש מאות אנשי אקדמיה הלומדים או עובדים באוניברסיטאות ובמכללות בישראל וברחבי העולם. הארגון שם לעצמו למטרה לחולל תמורה דמוקרטית באקדמיה וקורא לפעולה למען החברה ונגד עוולות חברתיות ופוליטיות – בפרט, בהקשר הנוכחי, בדיכוי החיים האקדמיים בשטחים הכבושים.

בפנייה שנשלחה לד"ר אביחי מנדלבליט, היועץ המשפטי לממשלה, לאלוף כמיל אבו רוקון, מתאם פעולות הממשלה בשטחים, לאלוף שרון אפק, הפרקליט הצבאי הראשי ולשר הפנים אריה דרעי; נאמר כי "נוהלי האישור של ביקורים ושהייה של מרצים אורחים באוניברסיטאות בגדה שונים במובהק מאלה החלים לגבי המרצים האורחים המגיעים לאוניברסיטאות בישראל גופא או במוסדות האקדמיים הממוקמים בהתנחלויות". הארגון מציין בפרט את העיכובים וההגבלות במתן אשרות עבודה ושהייה, הגורמים למרצים האורחים לעזוב את האוניברסיטאות בהן הם מלמדים לפני תום השנה האקדמית או להישאר בשטחים הכבושים ללא אישור שהייה, וכן את המגבלות השונות המוטלות על המרצים הללו בכל הנוגע לחופש התנועה שלהם, מניעת ההגעה לארץ ועזיבתה דרך שדה התעופה בןגוריון והפקדת ערבויות בסכומים גבוהים".

"את המדיניות המפלה הזו יש להפסיק לאלתר. הן עלפי הדין הבינלאומי והן עלפי כל אמת מידה אחרת, אין לחסום את הפעילות האקדמית באוניברסיטאות בגדה, את המחקר ואת ההוראה. חסימת האפשרות בפני הסגל האקדמי והסטודנטים להיחשף להוראה ולמחקר של מרצים מחו"ל אינה בתצידוק. קשרים בינלאומיים הם נשמתאפה של האוניברסיטה, ומניעתם מהווה פגיעה חמורה בחופש האקדמי של המוסד. את החופש האקדמי גם משטר כיבוש אינו רשאי לבטל", דרשו.