אקדמיה לשוויון דורשת לבטל את הגבלות התנועה הפוגעות במוסדות להשכלה גבוהה הפלסטינים

אקדמיה לשיויון, ארגון המאגד מאות מרצים במוסדות להשכלה גבוהה, דורש להסיר מיידית את הגבלות התנועה על מרצים וסטודנטים מחו"ל המבקשים ללמד, לחקור ולשתף פעולה עם מוסדות להשכלה גבוהה בשטחים הפלסטינים הכבושים. לדברי הארגון "משטר הגבלת התנועה של מרצים המבוצע בשותפות של מתאם הפעולות בשטחים ומשרד הפנים, ופוגע פגיעה ישירה וחד משמעית ביכולת ההוראה, המחקר, הפיתוח והמחשבה החופשית בקרב עמיתינו הפלסטינים בגדה המערבית".

מבחן באוניברסיטת ביר זית, 22 בפברואר 2022 (צילום: אונ' ביר זית)

 

מזה עשורים מתנהלת ביורוקרטיה רחבת היקף של מניעה והגבלת תנועה של פלסטינים, ובכלל זה תנועה של סטודנטים ומרצים בין חלקיה השונים של הרשות הפלסטינית ובין שטחי הרשות ומזרח ירושלים, בטענה שמשטר זה משרת צורכי בטחון חיוניים של ישראל. "מחקר אחרי מחקר מראים כיצד הגבלות התנועה נועדו לשליטה וריסוק החברה הפלסטינית ולדיכוי החברה האזרחית, ואינן משמשות לצרכי בטחון.  משטר ההיתרים וההגבלות החל על מוסדות ההשכלה הגבוהה משלים פעולה זו ופוגע אנושות ביכולתם של מוסדות אלה להכין תשתית לחברה חופשית, משכילה ועצמאית", נמסר.

משטר הגבלות התנועה איננו משטר מקומי בלבד החל במחסומים שטחי הרשות לשטחים המצויים בשליטה צבאית ישראלית  מדובר במשטר תנועה בינלאומי של מניעת כניסה שיטתית באמצעות מניעת אשרות וסירובי כניסה של מרצים, סטודנטים, מדענים, ומומחים בינלאומיים מסיבות פוליטיות. הצווים וההגבלות שפורסמו החודש על ידי מתאם הפעולות בשטחים לגבי הגבלות ומכסות על כניסת מרצים וסטודנטים אינן פעולות חדשות. "הן ממסדות ומחזקות נהלים שמטרתן פגיעה שיטתית וישירה בהשכלה הגבוהה של תושבי השטחים ופגיעה עקיפה בחברה, בכלכלה ובתרבות הפלסטינית", הדגישו.

משטר ההיתרים וההגבלות על מוסדות ההשכלה הגבוהה, כפי שהוא מגולם בנוהל הנוכחי,  מכפיף את הפעילות האקדמית בשטחי הגדה המערבית, להוציא את אוניברסיטת אריאל, ומזרח ירושלים לגורמים צבאיים ישראליים, ומעניק למתאם הפעולות בשטחים את הסמכות להחליט בדבר התרומה האקדמית של מרצות וחוקרות. הכפפה זו מהווה כשלעצמה פגיעה חמורה בחופש האקדמי, ומטילה בספק את הסטנדרטים האקדמיים לפיהם מתאם הפעולות בשטחים, כגוף צבאי, יקבל את החלטותיו על טיב המחקר, ההוראה והתרומה של חוקרות ומרצות זרות המבקשות ללמד בשטחים.

אקדמיה לשיויון דורשת כי ינתן חופש תנועה מלא למרצות ולסטודנטיות, תבוטלנה המכסות על כניסת מרצות וכל ההגבלות שפוגעות בחופש האקדמי ללמוד, לחקור, וליצור קשרים אקדמיים. "אנו מצטרפים לקולגות שלנו מאוניברסיטאות פלסטיניות בקריאה לארגונים אקדמיים בארץ ובעולם למחות נגד עם הנהלים ולסרב לפעול על פיהם".

 

הקריאה של אוניברסיטת ברית זית לבטל הגבלות התנועה על מרצים מחו"ל (באנגלית):

https://www.birzeit.edu/en/news/call-action-birzeit-university-rejects-israeli-measures-against-academic-freedom