אחרי 25 שנות עבודה: נמנעת כניסתם של רופא ואחים לבי"ח מקאסד

ארבעה אנשי רפואה פלסטינים מרצועת עזה העובדים בבית חולים מקאסד בירושלים המזרחית עתרו, ביחד עם רופאים לזכויות אדם (רל"א), לביתהמשפט לעניינים מנהליים בבארשבע עלמנת שהרשויות הישראליות יתירו להם לחזור ולעבוד בבית החולים. העתירה הוגשה עלידי רל"א באמצעות עו"ד תמיר בלנק והיא דורשת מהשב"כ ומפקד פעולות הממשלה בשטחים להנפיק עבורם היתרי עבודה, או לחלופין לנמק מדוע הם מונעים זאת מהם.

2017-06-04_204942

בית חולים אל מקאסד במזרח ירושלים (צילום: הסהר האדום)

הארבעה, רופא ושלושה אחים מוסמכים, עבדו בבית החולים מסוף שנות השמונים במשך שנים ארוכות. בשנה האחרונה נמנעה מהם היציאה מעזה, ללא כל הסבר, ועבודתם בביתהחולים נקטעה. ארבעת העותרים כוללים את פרופ' סוהיל עאיש הינו מנהל מחלקה ופנימאי, ואא'ל אלנג'אר, אח מוסמך במחלקת פגים, זיאד אבו דאיה, אח במחלקה האורתופדית ובכיר שוקרי אח מוסמך בחדר המיון. העתירה הוגשה לאחר שפניות חוזרות ונשנות של ביתהחולים מקאסד ורופאים לזכויות אדם נדחו עלידי הרשויות הישראליות.

"ההגבלה על כניסתם פוגעת בעתודה הרפואית הפלסטינית ובפיתוח המוסדות הרפואיים הגדולים העיקריים המעניקים שירותי רפואה באיכות גבוהה לתושבי השטחים, וכן פוגמת באפשרותם להביא את הידע מישראל וירושלים המזרחית לרצועת עזה ובכך לקדם בה את הרפואה בעתיד", נכתב בעתירה. עוד נטען, כי "כל יום שבו הארבעה אינם עובדים בביתהחולים פוגע באופן ישיר בחולים אשר אינם מקבלים את השירות הרפואי שיכלו לקבל וזאת בשל מצוקת כוח האדם ממנה סובל בית החולים". בנוסף, טוענים ארבעת עובדי הרפואה לפגיעה בחופש העיסוק, שכן מרביתם עבדו שנים ארוכות בבית החולים במזרח ירושלים וכיום אין להם אפשרות דומה לעבוד ברצועת עזה.