שמאל וניאו-ליברליזם אינם הולכים יחד

המפלגה הסוציאל-דמוקרטית הגרמנית מנסה לפנות שמאלה,  וגם להישאר בממשלה עם הימין.

    ההנהגה של המפלגה הסוציאל-דמוקרטית הגרמנית, שנבחרה בוועידה, שנערכה בשבוע שעבר, מנסה לעשות את הבלתי-אפשרי: לפנות שמאלה, תוך שמירה על מסגרת ממשלת "האחדות הלאומית" עם המפלגה השמרנית. וכל זאת, כדי להתמודד עם המשבר החמור בתולדותיה.

שמאל וניאו-ליברליזם אינם הולכים יחד

המפלגה הסוציאל-דמוקרטית הגרמנית מנסה לפנות שמאלה,  וגם להישאר בממשלה עם הימין.

    ההנהגה של המפלגה הסוציאל-דמוקרטית הגרמנית, שנבחרה בוועידה, שנערכה בשבוע שעבר, מנסה לעשות את הבלתי-אפשרי: לפנות שמאלה, תוך שמירה על מסגרת ממשלת "האחדות הלאומית" עם המפלגה השמרנית. וכל זאת, כדי להתמודד עם המשבר החמור בתולדותיה.

לקחי הנסיון של ברית-המועצות

במערכת האידיאולוגית הבורגנית, עדיין שולטת בכיפה  הדעה, שהמהפכה ב-1917 הייתה פרי מוחו של לנין: לנין  רצה מהפכה ועשה מהפכה, וזאת ללא  קשר עם המציאות, ולכן  הנסיון הזה היה חייב להיכשל.
אישיותו ומנהיגותו של לנין תרמו, ללא ספק, לניתוח ולהבנה של המציאות ברוסיה ולגיבוש תפיסת המהפכה. אך גם ברוסיה ב-1917 וגם במקומות אחרים, מהפכות לא התבצעו בגלל איש אחד עם מוח קודח. גישה זו באה למזער את שאירע ברוסיה.

לקחי הנסיון של ברית-המועצות

במערכת האידיאולוגית הבורגנית, עדיין שולטת בכיפה  הדעה, שהמהפכה ב-1917 הייתה פרי מוחו של לנין: לנין  רצה מהפכה ועשה מהפכה, וזאת ללא  קשר עם המציאות, ולכן  הנסיון הזה היה חייב להיכשל.
אישיותו ומנהיגותו של לנין תרמו, ללא ספק, לניתוח ולהבנה של המציאות ברוסיה ולגיבוש תפיסת המהפכה. אך גם ברוסיה ב-1917 וגם במקומות אחרים, מהפכות לא התבצעו בגלל איש אחד עם מוח קודח. גישה זו באה למזער את שאירע ברוסיה.

ברית המועצות סימנה אלטרנטיבה

התיזה בדבר ה"טוטליטריזם" של המאה ה-20, שבאמצעותו חיברה חנה ארנדט יחד את הסטליניזם ואת הנציונל-סוציאליזם והמשטר ההיטלראי, הינה מופרכת מעיקרה, ולו משום שהסמיכה את מציאות הסטליניזם לאידיאות של מרקס. הסוציאליזם, כמטרה היסטורית וכפרקטיקה אנושית, נגזר מהתכלית ההומניסטית של שיחרור האדם; הנציונל-סוציאליזם, לעומת זאת, לא התכוון לשום-דבר אחר ממה שאכן מימש היסטורית. מעצם מהותו, הוא סגד לרעיונות הגזענות, שיעבוד האדם והדכאנות ומימשם בפועל.

ברית המועצות סימנה אלטרנטיבה

התיזה בדבר ה"טוטליטריזם" של המאה ה-20, שבאמצעותו חיברה חנה ארנדט יחד את הסטליניזם ואת הנציונל-סוציאליזם והמשטר ההיטלראי, הינה מופרכת מעיקרה, ולו משום שהסמיכה את מציאות הסטליניזם לאידיאות של מרקס. הסוציאליזם, כמטרה היסטורית וכפרקטיקה אנושית, נגזר מהתכלית ההומניסטית של שיחרור האדם; הנציונל-סוציאליזם, לעומת זאת, לא התכוון לשום-דבר אחר ממה שאכן מימש היסטורית. מעצם מהותו, הוא סגד לרעיונות הגזענות, שיעבוד האדם והדכאנות ומימשם בפועל.

גילוי דעת- המפלגה הקומוניסטית הישראלית לרגל 90 שנה למהפכת אוקטובר

לפני 90 שנה, ב-7 בנובמבר 1917, פרצה ברוסיה המהפכה הסוציאליסטית הגדולה. איכרים ופועלים מרחבי רוסיה, בהנהגתה של המפלגה הקומוניסטית (הבולשביקית), השתלטו באופן מאורגן ויעיל על מרכזי השלטון הרוסי, במטרה להנהיג במדינה משטר חדש – משטר סוציאליסטי. תביעותיהם היו לניהול דמוקרטי של המדינה, לחלוקה צודקת של הקרקעות לאיכרים, להגברת השיוויון בין האזרחים, לתנאי עבודה נאותים, להפסקת המלחמה הגדולה (מלחמת העולם הראשונה), להשכנת שלום בין העמים, ולכינונה של חברה ללא ניצול של אדם בידי אדם.