מזכ"ל מק"י משתתף בוועידת המפלגה הקומוניסטית היוונית

 

מזכ"ל המפלגה הקומוניסטית הישראלי, מוחמד נפאע, משתתף בימים אלה בוועידת המפלגה הקומוניסטית היוונית, המפלגה השלישית בגדלה ביוון. הוועידה נתפתה אמש באתונה בהשתתפות נציגיהם של 90 מפלגות הקומוניסטיות ועובדים, ותנועות לשחרור לאומי מ-72 מדינות ברחבי העולם; ובהם המשלחות של המפלגות הקומוניסטיות הסינית והקובנית. דובר המפלגה היוונית מסר כי "זהו המספר הגדול ביותר של משלחות מחו"ל שהגיעו ליוון כדי להשתתף בדיוני הוועידה, ה-18 במניין ועידות המפלגה".

 

הוועידה נפתחה בנאום של מזכ"ל המפלגה, אלקה פפאריגה, אשר הדגישה ש"על רקע המשבר הקפיטליסטי והמחאה הגוברת בחברה היוונית, הוועידה הנפתחת היום היא מן החשובות שבין ועידות המפלגה הקומוניסטית. השפעתנו בחברה גדלה בשנים האחרונות, ולכן כל הדיונים שקדמו לוועידה, וביתר שאת הדיונים בתוך הוועידה והחלטותיה יש להם חשיבות מרכזית לקביעת עתידה של המפלגה ואף של החברה היוונית כולה". 

 

פפאריגה סקרה באריכות את המצב הבינלאומי והקדישה דקות ארוכות כדי לתאר את המשבר הקפיטליסטי הבינלאומי והשלכותיו על החברה והכלכלה בארצה. היא קראה "לפתוח במתקפה פוליטית בכל החזיתות" כדי להציב את האלטרנטיבה הפוליטית של הקומוניסטים על סדר יומה של החברה. היא הדגישה שה"אופציה הסוציאליסטית היא רצויה ואף הכרחית" מול כשלי הקפיטליזם. היא גם מסרה שהצעת ההחלטה והמצע החדש של המפלגה קיבלו את אישורם של 72 אחוז מחברי המפלגה בטרם הוגשו לצירי הוועידה. עוד היא אמרה שהמפתח לשינוי ביחסי הכוחות הפוליטיים הקיימים ביוון נמצא בידי תנועת העובדים. לדבריה שתי המפלגות הגדולות: דמוקרטיה החדשה השמרנית והמפלגה הסוציאליסטית (פאסוק) באופוזיציה וחרף ההבדלים במסרים, פועלות במתואם כדי לחזק את המשטר הקפיטליסטי. פפאריגה גם תקפה במילים חריפות את הקואליציה של השמאל הרדיקלי "סיריזה" שלדבריה "עוברת את כל גבולות האופורטוניזם והאנטי-קומוניזם".

 

לעיון בהצעות החלטה ובהצעה למצע חדש של המפלגה הקומוניסטית היוונית בשפה האנגלית:

http://inter.kke.gr/News/2008news/2008-11-thesis-18/