להצלחת חד"ש בבחירות לכנסת ה-18!

קריאת הלשכה הפוליטית של מק"י

המפלגה הקומוניסטית הישראלית, השותפה הבכירה בחד"ש, רואה בהתמודדות של חד"ש בבחירות הכלליות לכנסת ה-18 מערכה ציבורית-דמוקרטית חשובה ביותר, המחייבת התגייסות של כל הסניפים והחברים, של חברי בנק"י, ושל הפעילים בקרב הסטודנטים ובקרב הנשים.

מול הימין הפשיסטי של ליברמן, מול הימין הגזעני של נתניהו, מול מחרחרי המלחמה ברק ולבני – מול כל אלה קיימת רק תשובה דמוקרטית ושוחרת שלום ושוויון אמיתית אחת בלבד – חד"ש היהודית-ערבית. הלשכה הפוליטית מעריכה, כי חיזוק הייצוג של חד"ש בכנסת הוא מטרה בת-השגה. יותר ויותר אזרחים יהודים וערבים לומדים מניסיונם, כי קול לחד"ש הוא קול נטו לשלום צודק ללא כיבושים והתנחלויות; לשוויון לאומי ואזרחי לאוכלוסיה הערבית בישראל; להגנת זכויות העובדים; לצדק חברתי וסביבתי; לשוויון האישה ולקידמה חברתית.

לאחר שעברנו בהתנגדות עקבית ואמיצה את ימי המלחמה, בהשמיענו במהלכה קול ייחודי של הוקעת הפשעים ושל הצגת החלופה של השלום והתקווה לשני העמים – עלינו לפעול במשנה מאמץ לגיוס עוד ועוד תומכים בחד"ש ביום הבחירות, 10 בפברואר.

יחד – נצליח!