פרק יא' – המפלגה ובנק"י

המפלגה וברית הנוער הקומוניסטי הישראלי

103. ברית הנוער הקומוניסטי הישראלי היא תנועת הנוער המודרכת רעיונית ופוליטית על-ידי המפלגה הקומוניסטית הישראלית.

104. ברית הנוער הקומוניסטי הישראלי פועלת לפי תקנונה, בצורות ובסגנון עבודה המתאימים לנוער.

105. הוועד המרכזי של המפלגה ומוסדותיה המחוזיים והמקומיים מדריכים את חברי המפלגה במוסדות המקבילים של ברית הנוער הקומוניסטי הישראלי.

106. ועד הסניף של המפלגה, בתיאום עם מוסדות ברית הנוער הקומוניסטי הישראלי, פועל להצטרפות בוגרי התנועה לשורות המפלגה. ועד הסניף ומוסדות בנק"י במקום מחליטים יחד ובהתאם לצורכי בנק"י והמפלגה, אם ימשיך החבר המתקבל למפלגה לפעול בברית הנוער הקומוניסטי הישראלי.

107. מתן הדרכה מתמדת והגשת עזרה שיטתית לפעילות ברית הנוער הקומוניסטי הישראלי הם מתפקידיה החשובים ביותר של המפלגה.