תמר גוז'נסקי קיבלה את אות מפעל חיים לשיקום פסיכיאטרי בקהילה

המנהיגה הקומוניסטית הוותיקה תמר גוז'נסקי קיבלה בשבוע שעבר את אות מפעל חיים לשיקום פסיכיאטרי בקהילה. בטכס הענקת האות השתתף שר הבריאות ניצן הורוביץ שמסר "שמחתי להעניק את אות מפעל חיים לתמר גוז'נסקי האגדית, חברת הכנסת שהעבירה את חוק שיקום נכי נפש בקהילה. זהו חוק מהפכני, שכבר 20 שנה מחזיר לחיים רבבות מתמודדי נפש. בעיני היא מודל למה ח״כ נחוש ומחויב יכול להשיג. היה לי כבוד גדול כשר הבריאות להעניק לתמר ולעוד חלוצים וגיבורים, את אות מפעל חיים לשיקום פסיכיאטרי בקהילה".

גוז'נסקי כיהנה כחברת הכנסת בסיעת חד"ש בין 1999 ל-2003. בין היתר הקימה את הוועדה לזכויות הילד ועמדה בראשה והייתה חברה, בין היתר, בוועדת הכנסת, בוועדה לקידום מעמד האישה ובוועדת העבודה. היא שילבה את עבודתה כמחוקקת עם פעילות פוליטית וציבורית רחבה בקרב תושבי שכונות ועיירות עוני, בקרב האוכלוסייה הערבית, בקרב נשים יהודיות וערביות, ושיתפה פעולה עם ועדי עובדים וארגונים חברתיים רבים.

עוד חוקקה גוז'נסקי חוקים חברתיים רבים ובהם חוק מעונות יום שיקומיים, המעניק לילדים עם נכויות ומוגבלויות קשות בגיל שנה עד שש, את הזכות למעון יום, שבו יקבלו טיפולים פרא-רפואיים, חינוך והעשרה וחוק שיקום נכי נפש בקהילה שהעניק לראשונה לנכי הנפש את הזכות לסל שיקום הכולל דיור, השלמת השכלה, הכשרה מקצועית ועוד. שני החוקים נחקקו לפני 22 שנה.

החוק לשיקום נכי נפש בקהילה מסדיר את זכאותם של אנשים עם פגיעה נפשית לשירותי שיקום בקהילה. מטרתו של החוק היא "לשקוד על שיקומם ושילובם בקהילה של נכי הנפש כדי לאפשר להם להשיג דרגה מרבית אפשרית של עצמאות תפקודית ואיכות חיים, תוך שמירה על כבודם ברוח חוק-יסוד כבוד האדם וחירותו". החוק מתייחס להסדרת השירותים בתוספת השנייה לחוק הקרויה סל שיקום, וכן מסדיר ומגדיר את הרכבה של המועצה הארצית לשיקום.

החוק כולל מגוון כלים לשילוב אנשים עם מגבלה נפשית בקהילה, במגוון תחומים. החל מתעסוקה, דיור, חברה, פנאי, השכלה, ועד טיפולי שיניים וכדומה. המגמה לעתיד היא להתאים לכל אדם הצריך את הסיוע, את מערכת השיקום המתאימה לו. עיקר מטרת מתן סל השיקום היא לאפשר לנפגעי הנפש לעבור מטיפול מתמיד במסגרות רפואיות כמו בתי חולים פסיכיאטריים ומרפאות לבריאות הנפש, לשילוב בקהילה. בייסודו של החוק עומדת ההנחה שאנשים המתמודדים עם מחלה נפשית יכולים להשתלב בקהילה ולהגיע להחלמה ולעצמאות באמצעות שימוש הזכאי בכלים העומדים לרשותו מתוך סל השיקום.

עוד בנושא: https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%97%D7%95%D7%A7_%D7%A9%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%9D_%D7%A0%D7%9B%D7%99_%D7%A0%D7%A4%D7%A9_%D7%91%D7%A7%D7%94%D7%99%D7%9C%D7%94