תם סכסוך העבודה בערוץ 13: סוכם על תנאי מעבר העובדים לנווה אילן

לאחר הכרזת סכסוך עבודה ומו"מ אינטנסיבי שהתנהל בשבועות האחרונים בין הנהלת חדשות 13 לבין ארגון העיתונאים והוועד, נחתם הסכם קיבוצי המסדיר את תנאי המעבר לנווה אילן ומעניק לכלל העובדים הטבות כלכליות והגנות מפני פיטורים. הצדדים הסכימו להמשיך במו"מ אינטנסיבי לחתימה על הסכם קיבוצי רחב בחברה שיסדיר את כלל הסוגיות שלא הוסדרו בהסכם הנוכחי.

אסיפת עובדי מערכת החדשות של ערוץ 13 (צילום: ועד עובדים)

בין היתר סוכם על מנגנון להגנה במקרה של פיטורי אי התאמה: כל עובד שעומד בקריטריונים שנקבעו בהסכם ושהחברה תשקול לסיים את העסקתו מסיבות של אי התאמה, יזכה לתקופת השתפרות שיכולה להגיע עד 90 יום. עובד שהשתפר בהתאם ליעדים שהוצבו לו לא יפוטר. עובד שלא ישתפר יוזמן לשימוע, שלאחריו גם יתקיים במידת הצורך דיון עם הוועד והארגון ורק לאחר מכן החברה תוכל לפטרו.

כמו כן, כל עובדי החברה יקבלו מענק של שני ימי חופשה. עובדים שנדרשים לעבוד בנווה אילן לפחות יומיים בשבוע יקבלו מענק מוגדל שיעמוד על ארבעה ימי חופשה סך הכל וההנהלה תפעל להעניק ביטוח בריאות לעובדי החברה בתוך 4 חודשים מחתימת ההסכם.
עוד סוכם על תוספת זמן נסיעה על חשבון עבודה לעובדים שיגיעו לנווה אילן וחסינות מפיטורי צמצום לתקופה של ארבעה חודשים עם אפשרות להארכת התקופה עד סוף שנת 2020. תקודם תכנית פרישה מרצון בתנאים משופרים לעובדים שעומדים בקריטריונים, מיועדים לעבור לנווה אילן ולא רוצים בכך ויונהג "בנק ימי מחלה" למקרים קשים שיועמד לרשות עובדי החברה.

מטעם ועד העובדים נמסר: "אנחנו מברכים על ההסכם החשוב שנחתם היום ומסדיר את תנאי ההעסקה של העובדים העוברים לנווה אילן ומקנה הטבות כלכליות וארגוניות לכלל עובדי החברה. ההסכם שנחתם היום מהווה אבן דרך ובסיס להידברות עתידית בין הנהלת החברה והעובדים ואנו מצפים להיכנס למו"מ אינטנסיבי להסדיר את כלל הסוגיות הנוגעות לתנאי העסקה בחברה במסגרת הסכם קיבוצי רחב. אנחנו רוצים להודות לעובדי החברה שתמכו בוועד ונתנו רוח גבית חיובית לקידום המו"מ. זה גם הזמן הראוי להודות לארגון העיתונאים שעמד לצדנו לאורך התהליך וכן להנהלת החברה על מעורבותה ורצינותה לאורך המו"מ".