שר העבודה והרווחה חתם על צווי הרחבה בענפי התחבורה והבניין

על פי בקשת ההסתדרות, שר העבודה והרווחה חיים כץ חתם בשבוע שעבר על שלושה צווי הרחבה בענפי התחבורה והבניין. צו ההרחבה הראשון אשר נחתם על ידי כץ הוא בענף ההיסעים הפרטיים, וזאת בהמשך להסכם הקיבוצי הכללי הראשון שנחתם בחודש יוני 2017 בין ההסתדרות לארגון חברות ההסעה. השיפורים המרכזיים במסגרת הצו, אשר צפוי להביא לשדרוג משמעותי בתנאי שכרם והעסקתם של כעשרת אלפים עובדים, הינם קביעת שכר מינימום ענפי גבוה משכר המינימום במשק בעד כ-17% (בהתאם לסוג הרכב וותק הנהג), "רשת ביטחון" שתאפשר לעובדים לשמור על רמת השתכרות של עד 6,200 שקל גם בחודשי עבודה חלשים, וקרן השתלמות לעובדים בוותק של 4 שנים ומעלה. עוד מסדיר הצו תוספות ענפיות מסוגים שונים, כגון תוספת אש"ל יומית, הגדלת מכסת ימי החופשה לעובדים ותיקים, מענק רבעוני, ועוד.

2018-06-03_185309

הפגנת נהגי אגד בירושלים (צילום: ההסתדרות)

צו ההרחבה השני אשר נחתם הינו בענף ההובלה, בהמשך להסכם הקיבוצי שנחתם בין ההסתדרות להתאחדות מפעלי הובלה בישראל בינואר 2016. צו זה, אשר יחול על כ-20 אלף נהגים, יגדיל את השכר המינימלי בענף ויעמידו על 100 שקל יותר משכר המינימום במשק, כך שנכון למועד חתימת הצו, יעמוד על סך של 5,400 שקל לעובד בשנתו הראשונה וזאת בנוסף לתוספת שכר בגובה 0.5% לכל שנת ותק.

שיפורים נוספים שמחיל הצו כוללים הגדלה של 0.75% בשיעור הפקדות המעסיק לקרן השתלמות, כך ששיעור זה יעמוד על 6.75%, והגדלת תוספת אש"ל לסכום של 53 שקל ליום

צו ההרחבה השלישי עליו חתם שר העבודה והרווחה הוא בהמשך להסכם הקיבוצי הכללי שנחתם בחודש מארס האחרון בין ההסתדרות לארגון הקבלנים התאחדות בוני הארץ, המגדיל את ההפרשות הפנסיוניות ביותר מ-100 אלף עובדי ענף הבנייה, התשתיות, צמ"ה (ציוד מכני הנדסי), עבודות ציבוריות ושיפוצים. בהתאם לצו, יוגדלו הפקדותיהם לפנסיה של כלל העובדים בענף בשיעור של 1.2%, כך שהחל מכניסת הצו לתוקף יעמוד חלק המעסיק לתגמולים על 7.1% מהשכר המבוטח, וחלק העובד לתגמולים יעמוד על 6.6% מהשכר המבוטח. בסך הכל, יגדלו ההפקדות הפנסיוניות לעובדים בענף מ-18.5% ל-19.7% .