שיעור האבטלה ברצועת עזה לשיא מכל הזמנים: 55%; בקרב הצעירים יותר מ-71%

הלשכה לסטטיסטיקה הפלסטינית פרסמה בסוף השבוע כי שיעור האבטלה ברצועת עזה ברבעון השלישי של 2018 עמד על 54.9 אחוזים, עלייה של כאחוז מהרבעון הקודם, ושל יותר מ-8 אחוזים לעומת הרבעון המקביל אשתקד; 71.1 אחוז מהצעירים בכוח העבודה, מובטלים; ברבעון המקביל בשנה שעברה עמד אחוז המובטלים בקרב צעירים (בני 29 ומטה) על 64.9 אחוז. כך מסרה עמותת "גישה".

2018-12-03_201125

הפער באחוזי האבטלה בין עזה לגדה המערבית התרחב ברבעון השלישי: שיעור האבטלה ברבעון השלישי בגדה המערבית ירד ל-17.3 אחוז, מ-19.1 אחוז ברבעון השני. מגזר השירותים והמגזר הציבורי בעזה מעסיק 53.1 אחוז מכלל העובדים. יש חסך במקומות עבודה במגזר הפרטי, בתחומים הכרוכים בייצור ובשיווק. אלה תלויים באפשרות לשנע סחורה ולצאת מהרצועה לטובת פיתוח קשרי מסחר ומגבלות התנועה שמשיתה ישראל חוסמים התפתחות. 15.9 אחוז מהמועסקים ברצועה, עצמאים. רק 3.7 אחוז מעסיקים עובדים.

השכר היומי הממוצע בעזה ברבעון השלישי היה 60 שקלים ליום, והשכר החציוני היומי הוא 39.4 שקלים ליום בלבד. השכר הממוצע בסקטור הפרטי הוא 33.8 שקלים ליום בלבד. 83.6% מהמועסקים במגזר הפרטי משתכרים מתחת לשכר המינימום (שהוא 1,450 שקל בחודש).

לדברי "גישה": "התחושה בקרב תושבים ברצועה קשה. ההסכמים שלכאורה מתנהל בעניינם משא ומתן, חייבים לכלול גם מהלכים ליצירת מקומות תעסוקה, כולל פתיחת שערים לעבודה בישראל. כדי לאפשר פרנסה, חיים תקינים והתפתחות אישית לתושבי עזה, כל הסדר יצטרך גם אופציה לייבוא ולייצוא בהיקפים קטנים, הרחבה משמעותית של אזור הדיג והסרת מגבלות שרירותיות על כניסה ויציאה של סחורות".