רופאים לזכויות אדם: ההפיכה המשטרית תשפיע על הבריאות של כולנו

"הממשלה מקדמת הפיכה משטרית שנועדה להסיר את אחרוני הבלמים והאיזונים של הדמוקרטיה המתפוררת שלנו, ולקבל לידיה כוח בלתי מוגבל. בדרכה זו היא פוגעת בבריאות של כולנו", כך נמסר מרופאים לזכויות אדם (רל"א).

"מניתוח של ההסכמים הקואליציוניים, הצהרות השרים והחקיקה אנחנו מזהים פגיעה מערכתית רוחבית בבריאות. פגיעה קשה באוכלוסיות חסרות הגנה כמו פליטים, אסירים ופלסטינים תחת כיבוש וכן פגיעה משמעותית בבריאות נשים, תושבי הפריפריה, עניים ולהט"ב", הוסיפו. "יש לעצור את ההפיכה המשטרית כי זה בחיינו, בגופנו ובנפשנו", הדגישו.

במסמך שפרסם רל"א צוינו לפחות 12 תחומים בהם ההפיכה המשטרית עלולה לפגוע בבריאות של כלל האוכלוסייה, כולל החלשת מנגנוני הגנה על מטופלים: ערעור מעמד ועצמאות מקצועות הבריאות שיוביל לפגיעה במקצועיות המטפלים והחלשת מנגנוני האתיקה שמגינים על מטופלים.

כמו כן, ההפיכה המשטרית מקדמת את הפרטת מערכת הבריאות וצמצום הרגולציה שתחזק את הרפואה הפרטית ותפגע באוכלוסיות מוחלשות. זאת, יחד עם פגיעה בשוויון בבריאות: הפעלת שיקולים סקטוריאליים לרעה שיפוררו את מערכת הבריאות הציבורית ותפגע בערך השוויון

סכנה קיימת לפגיעה בבריאות נשים ולהט"ב: קידום ערכים שמרניים יוביל להטלת מגבלות נוספות על הפסקות הריון, מניעת טיפולי התאמה מגדרית והתרת טיפולי יחד עם העמקת העליונות היהודית תחריף את הפגיעה בערבים-פלסטינים אזרחי ישראל, בפלסטינים תושבי השטחים הכבושים ובמבקשי מקלט ומהגרי עבודה החיים בישראל.

פגיעה בבריאות אסירים: החלשת בג"צ תפגע בבריאות כלואים הנתונים לחסדי שירות בתי הסוהר ולהם בית המשפט הוא הכתובת האחרונה; יחד עם  אפלייתם של אסירים פלסטינים – תיקון פקודת בתי הסוהר תקבע בחוק טיפול רפואי נחות ולא שוויוני לכלואים פלסטינים המוגדרים כביטחוניים.

יצוין שממשלת הימין כבר החלה לחוקק חוקים להנהגת עונש מוות. "קידום חוק עונש מוות יערער את ערך החיים בחברה ויציב אנשי רפואה במסלול התנגשות עם האתיקה הרפואית", נאמר במסמך. ועוד: חקיקת "חוק יסוד: ההגירה" תקצין את היחס העוין כלפי פליטים ומהגרים, תמנע מהם הגנה משפטית, ותציב אותם בסכנת כליאה וגירוש.

לעיון במסמך המלא:

השפעות ההפיכה המשטרית על הבריאות של כולנו (ב-12 צעדים)