קנס של 300 אלף שקל לרשת הדיור המוגן 'בית בלב' כי פעלה נגד התארגנות עובדיה

רשת הדיור המוגן "בית בלב" תשלום קנס של 300 אלף שקל כי פעלה נגד התארגנות עובדיה. כך עולה מפסק דין ארוך ומנומק שפרסם בית הדין הארצי לעבודה השבוע. בית הדין דחה את הערעור שהגישה רשת "בית בלב", נגד פסק דינו של בית הדין האזורי לעבודה בתל אביביפו, אשר קבע כי הרשת תשלם פיצוי בסך 300 אלף שקל להסתדרות, בגין פגיעתה החמורה בהתארגנות עובדיה.

2019-03-08_171704

בשנת 2016, ביקשו עובדי אחד המרכזים הרפואיים של הרשת, בבתים, להתאגד בהסתדרות. מדובר באחיות, עובדי כוח עזר, עובדי מנהלה, עובדי משק ותברואה ועובדים במקצועות הפרארפואיים, המטפלים כולם במאושפזים הסיעודיים שבמרכז הרפואי. התארגנותם של העובדים גררה תגובה קשה של ההנהלה, אשר פצחה במלחמת חורמה נגד ההתארגנות ונגד האחיות שיזמו את המהלך.

כנגד מעשי ההנהלה פנתה ההסתדרות לבית הדין האזורי לעבודה בתל אביביפו, בבקשה לסעדים שונים, על מנת להפסיק את הפגיעה בהתארגנות העובדים, וכן עתרה לפיצוי כספי בגין אותן פגיעות. בית הדין האזורי לעבודה קיבל את כל טענות ההסתדרות, מתח ביקורת קשה ונוקבת על התנהלותה הפוגענית של הרשת ופסק כנגדה פיצוי בסך 300 אלף שקל.

רשת "בית בלב" הגישה ערעור נגד פסק הדין, לבית הדין הארצי לעבודה. אתמול, דחה בית הדין הארצי את כל טענות הערעור של החברה ופסק כי "בית בלב" הפעילה לחץ אינטנסיבי על העובדים לבטל את חברותם בהסתדרות, באמצעים שונים, בהם: שליחת מסרים לטלפונים הסלולריים של העובדים, צעקות, איומים בפיטורים, הכנסה של עובדים "אחד אחד" למשרדי המנהלים הזוטרים והפעלת לחצים לבטל את חברותם בהסתדרות וכן הלאה.

בית הדין הארצי דחה את טענת הנהלת החברה כי מנהלי דרג הביניים פעלו באופן עצמאי וללא קשר אליה וקבע כי מדובר בהיתממות. נפסק כי עצם השתיקה של ההנהלה הבכירה אל מול המנהלים הזוטרים שהביעו עמדה ברורה נגד ההתארגנות, מהווה הפרה של חובות המעסיק וכשלעצמה פוגעת בהתארגנות. אף הוכח כי ההנהלה הבכירה פעלה באופן אקטיבי והורתה למנהלים הזוטרים לצאת למאבק בהתארגנות. בית הדין הארצי מתח ביקורת קשה ונוקבת על התנהלות הרשת שביצעה הפרה בוטה, מכוונת ונמשכת של זכות ההתארגנות והתערבה בה התערבות גסה.

בית הדין הארצי הדגיש והזהיר כי מעסיק שיפגע בזכות ההתארגנות של עובד, עשוי למצוא את עצמו חשוף לשתי עילות תביעה נפרדות ועצמאיות: האחת, של העובד שזכותו האישית להתארגנות נפגעה (לעובד כזה תקום עילת תביעה לקבלת סעדים שונים של פיצוי/אכיפה/מניעה). והשנייה, של ארגון העובדים, כאשר פגיעה בזכות ההתארגנות פוגעת בזכותו של ארגון העובדים לפעול במישור הקיבוצי. ההסתדרות הגישה ערעור שכנגד על פסק הדין של בית הדין האזורי, בטענה כי סכום הפיצוי שנפסק – 300 אלף שקל הינו נמוך מדי. הערעור התבסס, בין היתר, על קביעתו של בית הדין האזורי, שנתן ל"בית בלב" "הנחה" משום שאינה "תאגיד מסחרי גדול". ההסתדרות טענה כי מדובר בשגיאה, שכן "בית בלב" היא חלק מקונצרן "קבוצת מכבי". בית הדין הארצי דחה את הטענה מהטעם שלא הוכחה עובדתית, חרף כך שמדובר בעובדה ידועה ומפורסמת ברבים שכלל אינה שנויה במחלוקת, והותיר את הסכום על כנו.