פעילי מגמה ירוקה הפגינו בחיפה בעת שימוע על זיהום האוויר במפרץ

פעילי ארגון "מגמה ירוקה" הפגינו הבוקר מול קריית הממשלה בחיפה בקריאה למשרד להגנת הסביבה לנקוט יד קשה נגד בתי הזיקוק. זאת, בשעה שהתקיים במשרד שימוע לחברת בז"ן, שבבעלותה בתי הזיקוק ומפעל "גדיב", הנאשמים בזיהום אוויר ובאי עמידה בתקנים.

פעילי מגמה ירוקה הציבו במקום כרזת ענק עליה נכתב "כן, אתם יכולים". הכרזה פונה לרוברט ראובן, העומד בראש מחוז חיפה של המשרד להגנת הסביבה. בהודעה שמסר ראובן לקראת שימוע למנהלים של שתי החברות נכתב: "הריני מוסר בזאת לכם ולחברה שבניהולכם התרעה בגין גרימת זיהום אוויר בלתי סביר והפרה של ההוראות למניעת מפגעי זיהום אוויר".

לדברי של ראובן, החברות לא פועלות בהתאם לסיכומים שנעשו איתם לצמצום פליטת זיהום האוויר מהמפעלים. "הממצאים העולים מסיכום הפעילות שלנו מול המפעל לשנת 2008 ולתחילת 2009, מצביעים על רמת יישום ההוראות הרחוקה מלהיות מיטבית. ההנחיות המפורטות שנמסרו לא מולאו או שמולאו באופן חלקי ותוך שמורגש החוסר בעבודה יסודית" נאמר עוד בהודעה שנשלחה אל מנהלי החברות.