פורסם קול קורא לכנס 100 שנה לתנועה הקומוניסטית בארץ

מכון אמיל תומא ללימודים פלסטיניים וישראליים, בשיתוף עם המחלקה הרעיונית של המפלגה הקומוניסטית הישראלית (מק"י), קורא לחוקרים, לסטודנטים, לפעילים ולמרכזי מחקר להשתתף בכנס שיתקיים בנובמבר 2019 לציון 100 שנה לתנועה הקומוניסטית בארץ.

2019-01-19_144511

מאה שנות קומוניזם בארץ היו מרתקות ומורכבות. הן מעלות שאלות ודילמות רבות: האם הגישה הקומוניסטית המבוססת על השותפות היהודיתערבית יכלה להיות המענה לקונפליקט הלאומי החריף והמתמשך בין שני העמים? איך התמודדה התנועה הקומוניסטית עם המתח בין גישתה המעמדית והאינטרנציונליסטית לבין הסכסוך הלאומי החריף? האם ניתן לקיים שותפות יהודיתערבית פעילה ומאבק מאוחד בחברה המפולגת על בסיס לאומי? מה הביטויים הפוליטיים, החברתיים והאידיאולוגיים לחלופות שהציבו הקומוניסטים במהלך מאה השנים האחרונות?

אלה הן כמה מהשאלות שיעמדו במרכזו של הכנס. מדובר בשורה ארוכה של צמתים היסטוריים בהם הקומוניסטים היהודים והערבים נדרשו לתת מענה עקרוני ופוליטימעשי. בין הנושאים שיעלו לדיון: הקמת התנועה הקומוניסטית במערכה נגד האימפריאליזם, הציונות והריאקציה הערבית; המפלגה הקומוניסטית ופעילותה המחתרתית בשנות המנדט הבריטי; הליגה לשחרור לאומי כתופעה ייחודית בהיסטוריה של הקומוניזם בארץ; תכנית החלוקה והקומוניסטים: מגיבוש פתרון השאלה הפלסטינית במדינה אחת דמוקרטית וחילונית לפתרון של שתי מדינות; המפלגה הקומוניסטית הפלסטינית פק"פ והמרד הפלסטיני נגד האימפריאליזם הבריטי, השביתה הכללית והמרד הערבי הגדול; והקשר בין הקומוניסטים בארץ לבין ברית המועצות והמדינות הסוציאליסטיות.

נושאים נוספים בהם מארגני הכנס מעוניינים לדון: המורשת הקומוניסטית במאבקים מעמדיים, חברתיים ואיגודמקצועיים מאז שנות ה-20 של המאה שעברה; תרומת מק"י להתפתחות הפוליטיקה, החברה והמורשת התרבותית של המיעוט הלאומי הערבי בישראל; המאבק לביטול הממשל הצבאי, המאבק נגד הפקעת הקרקעות הערביות ויום האדמה; הקומוניסטים: התפתחות תכנית השלום והפתרון המדיני; הנשים הקומוניסטיות ומאבקיהן; הקומוניסטים וההגמוניה של ארה"ב במדינת ישראל ובאזור; מק"י והמאבק נגד הכיבוש ולהקמת מדינה פלסטינית; מק"י וחברותה בחזיתות; הקמת חד"ש; היחס לציונות ולשמאל הציוני.

תקצירים של מאמרים וניירות עמדה (עד 200 מילים), או הצעות לסדנאות ולדיונים, נא לשלוח עד יום א', 31 במארס 2019 ליו"ר מכון אמיל תומא, עיסאם מח'ול. כתובת הדואר האלקטרוני: emiltouma100@gmail.com