פורום קהלת – זרוע הימין נגד המורים וארגוני עובדי ההוראה

שיטת הלמידה מרחוק, בה נוקט משרד החינוך מראשית משבר הקורונה, עמדה במוקד שאלון שביעות רצון ששלח לאחרונה המשרד לעשרות אלפי הורים. על פי דיווח בתאגיד החדשות "כאן", מי שעוד הביעו עניין בשאלון היו אנשי מכון המחקר הימני הקיצוני "פורום קהלת", שפרסמו בשבוע שעבר ניתוח של חלק מתשובות הנסקרים. הנתונים שהציג פורום קהלת העלו, כי יותר ממחצית ההורים אינם מרוצים, וכי בין המשיבים היו שציינו כי שיטת הלמידה מרחוק אינה עובדת וגורמת לפערים לימודיים.

תוכנית הלמידה מרחוק אינה חפה מביקורת, כאשר נקודת התורפה העיקרית שלה היא הפגיעה בשכבות המוחלשות, אשר סובלות מחוסר בתשתיות ובציוד מותאם ללמידה מרחוק – על אחת כמה וכמה בציבור הערבי. על כך הגיב ח"כ יוסף ג'בארין (חד"ש הרשימה המשותפת) שאמר: "יותר מ-25 אלף תלמידים ערבים הפסיקו להיות חלק ממערכת החינוך. מדובר בעיקר בתלמידים מכפרים בלתימוכרים בנגב: מחוסרי תשתיות חשמל או אינטרנט. בפועל גישתם לחינוך נחסמה. משרד החינוך מתעלם מהם במקום לספק להם ציוד טכנולוגי ללמידה מרחוק".

אולם את הביקורת מצד פורום קהלת בנושא הלמידה מרחוק אין לקבל כביקורת עניינית, אלא כמרכיב במערכה רחבה בשתי חזיתות, אותה חותר הארגון לקדם מתוקף תפיסת עולמו הניאוליברלית. גוף זה, שקם ב-2012, מגדיר את עצמו כמכון מחקר החותר "להבטחת עתידה של ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי, לחיזוק הדמוקרטיה הייצוגית, להרחבת חירויות הפרט ולהעמקת עקרונות השוק החופשי". במימוש הסעיף הראשון כבר גרמו אנשי קהלת נזק בלתי הפיך לחברה הישראלית, בהיותם בין היוזמים והתומכים המרכזיים בחקיקת חוק הלאום הגזעני. כעת, בחסות משבר הקורונה, פועל הפורום לקדם את תפיסות השוק החופשי הברבריות שלו בתחום החינוך.

את המסמך שפרסם פורום קהלת, אותו הגדירו במשרד החינוך כרצוף טעויות בסיסיות ומבלבל, ניתן לשייך לניסיונו של הפורום לקדם חקיקה שתפגע באיגודים המקצועיים. הפורום קפץ כמוצא שלל רב על הסקר שהוזכר לעיל ומבקש להשתמש בו כדי לגמד את עבודתם הקשה של המורים וכדי לפגוע עוד יותר במעמדם הציבורי. מבחינה זו, ניתן לראות בפרסום המסמך נדבך נוסף בגל ההסתה שמנהלים ביריוני האוצר נגד ציבור המורים ונגד נציגיו – הסתה לה משמש פורום קהלת בעל ברית נאמן. החלשתם של עובדים מאוגדים והצגתם כעצלים ולא יעילים היא כידוע פרקטיקה מוכרת מצד ממשלת הימין הקיצוני, שנציגיה הצטיינו בשנים האחרונות בהסתה נגד כל ציבור עובדים מאוגד. הסתה זו מתבצעת בהשראת רוח המפקד הנושבת מלשכת נתניהו, אשר בקמפיין הבחירות לכנסת ה-20 השווה את העובדים המאורגנים באיגודים מקצועיים לחמאס.

אולם פורום קהלת אינו מסתפק רק באמצעים גלויים במלחמתו בציבור המורים. הוא עמד מאחורי הקמתו של ארגון חזית נוסף – ארגון ההורים "הדור הבא", אותו הקימו אברום תומר (חוקר מדיניות במכון) וריקי ממן (עמיתת מחקר). גוף זה, שמספר ההורים המיוצגים בו מוטל בספק, זכה בתקופה האחרונה בחשיפה תקשורתית רבה. במרכז החשיפה עמד קמפיין השטנה הוויראלי נגד מזכ"לית הסתדרות המורים, יפה בן דוד, שכותרתו הפרובוקטיבית: "כשהמדינה נלחמת בקורונה לא נלחמים במדינה". החלשת האיגודים המקצועיים באמצעות השחרת מנהיגיהם, גם היא פרקטיקה מוכרת, שמטרתה השארת ציבור העובדים חלש וחסר מגן. דוגמאות זכורות לרע מסוג זה, הגדושות מוטיבים גזעניים, היו המסעות בשנים האחרונות נגד גילה אדרעי ואלון חסן. לקמפיין הנוכחי של "הדור הבא" צורפה גם הטרמינולוגיה הפאשיסטית מבית מדרשה של "אם תרצו", המסמנת אנשי שמאל כאויבים מבית.

הפגיעה באיגודים היא רגל אחת במערכה שמנהל פורום קהלת נגד החינוך הישראלי; הרגל השנייה היא ההפרטה. עוד באפריל 2018 ניסח פורום קהלת בנייר מדיניות את יעדיו בתחום: אוטונומיה בית ספרית, בחירת הורים, וכניסה חופשית לשוק החינוך. במילים לא מכובסות: פגיעה בביטחון התעסוקתי, בידול (סגרגציה) והפרטה. פורום קהלת מציג את הביטחון התעסוקתי של מורים בישראל כאחת הרעות החולות של מערכת החינוך, וכבעיה שיש לתת לה פתרון. כל מורה יכול לספר על מגוון דרכים יצירתיות בהן הראו למורים לא רצויים לממסד את הדרך החוצה. תחת הכותרת "אוטונומיה" חותר פורום קהלת ליצור אווירת פחד, בה מורים חוששים לעודד את תלמידיהם לכל סוג של חשיבה ביקורתית, שמא ימצאו עצמם מחוסרי עבודה. גם כיום, כפי שלימד אותנו מקרה פיטוריו של המורה מאיר ברוכין מוקדם יותר השנה, אין המורים מוגנים מפני שרירות לב כזו.

אולם פתיחת אזורי הרישום והפרטת החינוך הם גולת הכותרת של מפעלו החינוכי של פורום קהלת: נייר המדיניות הנזכר לעיל מציע אמנם שלל פתרונות תיאורטיים, אך זאת כדי לחמוק מהעובדה שהפרטת החינוך תקים למעשה מערכות חינוך נפרדות לעשירים ולעניים. אפילו מחבריו נאלצים להודות לבסוף כי בתי הספר המופרטים ישרתו בראש ובראשונה משפחות ממעמד כלכלי מבוסס. זאת אף זאת: על פי הצעת אנשי הפורום, יהיו אותם בתי ספר פרטיים פטורים בשלוש השנים הראשונות לקיומם מהדרישה להצגת פרופיל תלמידים משלב (אינטגרטיבי).

חזון החינוך המופרט והמופרד, עם צוות מורים מפוחד וחסר מגן, אותו מציג פורום קהלת, חופף את האינטרסים הפוליטיים והמעמדיים של ממשלת הימין המוקמת. ניסיון העבר הלא רחוק מלמד אותנו, כי ממשלת הימין שמחה לאמץ ולקדם כל רוח עיוועים הנושבת מכיוון הפורום. נוכח סכנה זו, חיוני להיות דרוכים וערוכים למאבק למען מערכת חינוך ציבורי חזקה ולהגנה על מעמדם וזכויותיהם של עובדי ההוראה – כתנאי חיוני לקיומה של מערכת זו.

אדם אלי

הרשימה עומדת להתפרסם בגיליון השבוע של "זו הדרך"