עובדי קבלן המועסקים בעיריית ת"א-יפו שהוצאו לחל"ת דורשים את זכויותיהם

עובדי קבלן המועסקים בעיריית ת"א-יפו, המאוגדים בכוח לעובדים ושהוצאו לחל"ת דורשים את זכויותיהם. ועד העובדים מנהל מזה חודשים ארוכים מו"מ עם נציגי העירייה על מנת לקבל, לכל הפחות, את זכויות הפנסיוניות ואת ההפרשות לקרן פנסיה בשנה האחרונה.

מהוועד נמסר "האם אנחנו נגד העירייה? לא. אבל אנחנו בהחלט נגד פגיעה מתמשכת בזכויותינו המינימליות בתקופת החל״ת, שבה איננו מקבלים תשלומים לפנסיה ולביטוח לאומי ושבה אין לנו אפילו אופק חזרה לעבודה.

מלשכתו של ראש העיר רון חולדאי בכיכר רבין לא רואים עובדי קבלן. גם לא ממטר (צילום: עיריית ת"א-יפו)

 

במכתב שנשלח לראש העיר, רון חולדאי, ביקשו את התערבותו במשבר. "גם אם איננו מועסקים באופן ישיר על ידי העירייה, אנחנו משרתים את תושביה, חלקנו עובדים במערכת שנים רבות ואנו אלה שמפעילים את מערך הקהילה, החינוך הבלתי פורמלי והרווחה. ביקשנו ממנו שייקח אחריות על המצב אך הוא מצא לנכון להגיב בתגובה הלקונית כי הוא 'אינו מתערב בסוגיות של העסקה בתאגידים שאינם עירוניים". מהוועד נמסר עוד "לא נוותר, נמשיך להזכיר לראש העיר שאנחנו כאן ואנחנו לא מתכוונות לותר על מה שמגיע לנו. שנים רבות מדי ויתרנו".