סקר: 37% מהעובדים הוצאו לחופשה בגלל משבר הקורונה – רובם לא מאוגדים

37% מהשכירים בישראל הוצאו לחופשה רובם הגדול לחל"ת, בעקבות משבר הקורונה. הסקר חושף את הפערים בביטחון התעסוקתי בין קבוצות שונות במשק במלוא העוצמה הוא נערך בשבועיים האחרונים על ידי המכון הישראלי לדמוקרטיה ופורסם היום (ראשון). הסקר נערך לפני כשבועיים וכולל מדגם מייצג של 572 שכירים ועוד 188 עצמאיים. בעוד רק 17% מהשכירים המאוגדים הוצאו לחופשה ללא תשלום (חל"ת), 36% מהעובדים שאינם מאוגדים הוצאו לחל"ת. כמו כן בולט הפער בין העובדים במגזר הציבורי לפרטי: רק 3% מהעובדים הלא מאוגדים הוצאו לחופשה בתשלום, לעומת 13.5% מהעובדים המאוגדים. במכון הישראלי לדמוקרטיה מציינים כי מדובר בעיקר בעובדים מהמגזר הציבורי שהוצאו לחופשה על חשבון ימי החופשה שלהם.

דוכן מזון שהקימה ההסתדרות עבור עובדי בית חולים הדסה בירושלים (צילום: ההסתדרות)

פער בולט נוסף בסקר הוא במצב העצמאים לעומת השכירים. רק 9% מהעצמאים ציינו כי הם ממשיכים לעבוד כרגיל, לעומת 47% מקרב השכירים. כמו כן 60% מהעצמאים ציינו כי הפסיקו לעבוד לחלוטין מתחילת המשבר לעומת "רק" 39% מקרב השכירים. לא בכדי זעקו העצמאים כי המדינה מזניחה אותם: 90% מהעצמאים צופים ירידה בהכנסתם בחודשים מארסאפריל, לעומת 48% מקרב השכירים. כמו כן 43% מהעצמאים מעריכים כי לא ירשמו בכלל הכנסה.

עד כה נרשמו רבבות מפוטרים, אולם החשש המרכזי הוא שהחופשה ללא תשלום אליה הוצאו העובדים הוא רק תחנה בדרך לפיטורים במקרים רבים. ואכן מהסקר עולה כי 37% מהעובדים שהוצאו לחופשה חוששים שלא יוחזרו לעבודתם. גם כאן בולט הפער בין עובדים מאוגדים לאלו שאינם, בעוד 77% מהעובדים המאוגדים מאמינים שיחזרו לעבודה רק 60% מהעובדים שאינם מאוגדים בטוחים בכך. בנוסף, שיעור העובדים הבטוחים שיחזרו לעבודה הולך ועולה עם ההכנסה: רק 22% בקרב המקבלים שכר נמוך בטוחים שיוחזרו לעבוד, לעומת מעל 50% מקרב אלה המקבלים שכר הגבוה הרבה מהשכר הממוצע.