נשים מהוות את מחצית ההנהגה החדשה שנבחרה בכוח לעובדים

נשים מהוות מחצית ההנהגה החדשה שנבחרה באסיפה השנתית של כוח לעובדים. הן נבחרו באסיפת הנציגים שהתקיימה בשבוע שעבר. צוות ארגון הוא הגוף המוביל של כוח לעובדים, אשר יחד עם המזכ"לים המשותפים של הארגון, מהווה את הנהגת הארגון. בין התפקידים של צוות ארגון: ההובלה האסטרטגית, גיבוש יעדים שנתיים, קביעת התקציב השנתי ועוד.

אסיפת הנציגים השנתית של כוח לעובדים שהתכנסה בשבוע שעבר (צילום: כוח לעובדים)

חברי וחברות צוות ארגון נבחרים מדי שנה בידי אסיפת הנציגים של הארגון הפורום שמקבץ נציגות ונציגים של הוועדים השונים ושבסמכותו לקבל באופן דמוקרטי החלטות בארגון. בצוות חברות וחברים ראשי וחברי וועדים ופעילים מרכזיים בארגון. השנה נבחרו לכהן בצוות ארגון: הארון שובש (יו"ר ועד עובדי סופרבוס), ד"ר נטע ארנוןשושני (ועד סגל ההוראה בסמינר הקיבוצים), ד"ר רמאדן אבועקלין (ועד סגל ההוראה באוניברסיטה הפתוחה), יפית גבאי (ועד עובדי 'נהיגה נכונה'), ראאד משעל (יו"ר ועד עובדי אגד תעבורה), חלי בוזחיש ששון (ועד סגל ההוראה במכללת אשקלון), עמאר חיג'אווי (ועד עובדי אגד תעבורה), ירון הופמןדישון (הסניף הכללי), דפנה שניאופק (הסניף הכללי) ואיתמר פרחי (הסניף הכללי).