נחתם הסכם קיבוצי ראשון לסגל האקדמי הבכיר במכללת עזריאלי

במכללה אקדמית עזריאלי להנדסה ירושלים נחתם הסכם קיבוצי ראשון עם ההנהלה שיישם את תנאי ההעסקה שהוסכמו בחלק מהמכללות הציבוריות בשנת 2011. במסגרת ההסכם יזכו המרצים והחוקרים, המאוגדים בכוח לעובדים, לעליית שכר של 9%, הצמדה לטבלאות השכר של הסגל הבכיר באוניברסיטאות, הגדלה של התקציב המשמש להשתלמויות חברי הסגל, ההפרשות הפנסיוניות והסדרת מנגנוני קביעות וביטחון תעסוקתי.

שיעור במכללה אקדמית עזריאלי להנדסה ירושלים (צילום: מכללת עזריאלי)

ד"ר תמר גילון, חברת ועד המרצים והחוקרים מסרה: "אנו מברכים על תיקון העיוות רב השנים בתנאי ההעסקה של הסגל הבכיר במכללה ביחס לשאר המכללות". לדברי יורי אמינוב, ראש ענף השכלה גבוהה בארגון כוח לעובדים: "כעת נותר לתקן את העיוות בו חברי הסגל במכללות, אינם זוכים לתקציבי מחקר מהוועדה לתכנון ותקצוב, אך נדרשים לאותם קריטריונים מחקריים כמו באוניברסיטאות לצורך קידומם".

כ-8,000 מרצים, חוקרים ועובדי מנהלה ב-19 מוסדות להשכלה גבוהה מיוצגים על ידי כוח לעובדים, המנהל בימים אלה משא ומתן בשלוש מכללות נוספות על הסכם קיבוצי לסגל האקדמי הבכיר: המכללה האקדמית תל אביביפו, המכללה האקדמית אשקלון והמכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן. בנוסף מנהל הארגון משא ומתן להסכם ארצי לסגל ההוראה הזוטר בכלל המכללות הציבוריות, שמטרתו להפסיק את ההעסקה הפוגענית של מרצים במעמד מורה מן החוץ, המפוטרים מדי סמסטר וסובלים מהיעדר יציבות תעסוקתית ומפערי שכר לעומת עמיתיהם באוניברסיטאות.