נחשף בכנסת: מעט קנסות מוטלים על קבלנים בגלל ליקויי בטיחות ורובם לא שולמו

גם כשכבר ננקטים עיצומים-כספיים נגד קבלנים שלא שמרו על נהלי-בטיחות ואף גרמו לתאונות קטלניות – הקנסות שהם אמורים לשלם כמעט ולא נגבים. כך נחשף בדיון שנערך בכנסת בעקבות הדו"ח שערך מבקר המדינה. הדיון נערך בוועדת-המשנה לעניין בטיחות בעבודה בראשות ח"כ אוסאמה סעדי (תע"ל – הרשימה המשותפת). בפתח הדיון הזהיר ח"כ סעדי כי מתחילת שנת 2022 נהרגו כבר 29 פועלים ב-222 תאונות-עבודה, וקרא למבקר לערוך דו"ח-מעקב. הוא הורה למשטרה להעביר את נתוני ביצועיה בתחום – כפי שהתחייבה בעבר.

צחי בובליל, מנהל אגף במשרד המבקר, הסביר כי אין במשרד הכלכלה מנגנון-מעקב אחרי תיקון ליקויי בטיחות באתרי בניה, גם לאחר שהוצגו ליקויים כאלו. בנוסף, מספר העיצומים שהטיל מינהל הבטיחות גביית העיצומים שהוטלו על קבלנים בגלל ליקויי-בטיחות – לוקה בחסר: בשנים 2018 – 2020 הטיל מינהל הבטיחות כ-1,350 עיצומים בגין עבירות בטיחות בענף הבנייה, בסך כ-7.42 מיליון שקל. נכון לסוף שנת 2020 שולמו עיצומים בסך כ-1.2 מיליון שקל, שהם כ-5% בלבד מסך העיצומים שהוטלו.

באוקטובר 2020 החלה זרוע העבודה להעביר למרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות עיצומים לגבייה. נכון ליולי 2021 הועברו לגבייה עיצומים בסך כ-7 מיליון שקל, אולם רוב העיצומים שלא שולמו עד סוף שנת 2020 ולא היו בהליכי ערר, בסך כ-5 מיליוני שקל שהם כ-71% מהעיצומים שהוטלו, עדיין היו בטיפול מינהל הבטיחות. מינהל הבטיחות מנהל את מערך העיצומים בין היתר על בסיס קובץ אקסל אשר נתוניו מוזנים ידנית למערך הגבייה, ואין לו מערכת ממוחשבת לניהול מלוא תהליך הטיפול בעיצומים, לרבות שליחתם והעברתם לגבייה.

עו"ד דיאנה בארון, רכזת בטיחות בעבודה בקו לעובד, הזהירה כי טרם הושעו קבלנים שהפרו נהלי-בטיחות, דקל כהן, סגן החשב הכלכלי באוצר, הודיע כי השעיית רישיון קבלן – תגרור את אי-יכולתו להתמודד במכרזים ממשלתיים ומתן מור, רכז תעסוקה באגף התקציבים הוסיף כי כמות המפקחים בארץ לפי מספר פועלים, גבוה מהנדרש בארצות המערב.

 

עוד בנושא:

הממשלה תתמוך בהצעת חוק של ח"כ כסיף להקמת רשות לאומית למניעת תאונות עבודה