מרצים באונ' תל-אביב הפגינו נגד פיטורים במדעי הרוח; בטכניון ננקטים צעדים ארגוניים

חברי ארגון סגל ההוראה והמחקר באוניברסיטת תל אביב קיימו אתמול (שני) יום שיבושים במסגרת סכסוך העבודה שהוכרז בעקבות הפיטורים והקיצוצים המתוכננים בפקולטה למדעי הרוח. במהלך שלוש אספות הסברה פומביות (ב-11:00, ב-13:00 וב-15:00) בקומת הקרקע של בניין גילמן, ליד משרדי המנהלה של הפקולטה וברחבה של הקפטריה, חברי הארגון עמדו על תכלית מאבקם "והעברנו את המסר החד-משמעי: אין אקדמיה בלי מדעי הרוח". בתגובה לצעד הלגיטימי שננקט, הנהלת האוניברסיטה הודיעה על ניכוי משכרם של המרצים "בהתאם להנחיות משרד האוצר".

יצוין שחברי הארגון הפגינו ביום רביעי האחרון בעת ישיבת חבר הנאמנים בקמפוס שברמת אביב. ההפגנה של מרצי הסגל הזוטר נערכה בעקבות תוכניתה של הנהלת האוניברסיטה לפטר כ-50% מעובדי ההוראה במדעי הרוח. על הפיטורים נודע לארגון במהלך שנת הלימודים, ובעקבות הכרזת סכסוך עבודה ואיומים לפתוח בשביתה עם פתיחת סמסטר ב', ההנהלה הסכימה לצמצם את מספר המפוטרים לכ-14% מכלל המרצים. אך, חרף ההישג – מאבק הארגון נמשך.

גם בטכניון מרצי הסגל הזוטר המאוגדים בארגון סגל ההוראה החלו לנקוט בצעדים ארגוניים במסגרת סכסכוך העבודה שהוכרז. הארגון מנהל מזה כשלוש שנים מו"מ על חידוש ההסכם הקיבוצי שתוקפו פג ב-2021. "לאור חוסר הנכונות של ההנהלה להגיע להסכם קיבוצי, אנו נאצלים להכריז על תחילת הצעדים הארגוניים במטרה להתקדם לעבר חתימה על ההסכם החדש", מסר הארגון לסטודנטים. עיקר הדרישות של הארגון הן תוספות שכר, ביטחון תעסוקתי, שיפור ברווחה וקידום מקצועי. כצעד ראשון הוחלט שאין למסור את הציונים של מבחני מועד ב' הנערכים בימים האלה. הארגון הודיע שללא התקדמות במו"מ וחתימה על ההסכם הקיבוצי – יוחרפו הצעדים הארגוניים.

עוד בנושא: https://zoha.org.il/129801