מרכז אדוה: הצגה מטעה וצינית של חלופות תקציביות

 

מרכז אדוה שיגר הבוקר (יום ד') מכתב לשרי הממשלה, הקורא להם לדרוש מן האוצר להציג הצעת תקציב הוגנת הכוללת בתוכה את כל החלופות ואינה מעמידה את שרי הממשלה ואת הציבור בכללותו בפני משפט שלמה מזויף.
 
לטענת מרכז אדוה, החלופות המוצעות על ידי משרד האוצר הן בבחינת משחק ציני ברגשות הציבור בישראל, משום שהן מציגות בחירה מיותרת ומצמררת בין ביטחון לבין ביטחון סוציאלי, בין נשים (המהוות רוב בקרב מקבלות קצבאות וגמלאות) ובין גברים (בכוחות הביטחון) ובין חזית (תקציב הביטחון) ובין העורף (קצבאות וגמלאות).
 
מרכז אדוה טוען עוד כי ההצגה של שר האוצר אמש היא הצגה מטעה, מן הסיבות הבאות: הבחירה המוצעת אינה כוללת את האפשרות של העלאת תקרת ההוצאה התקציבית מעבר ל-1.7%. נזכיר כי בשנים 2007 ו-2008 הממשלה השתמשה בהעלאה שכזאת, במסגרת "קופסאות", כאשר ביקשה להגדיל את תקציב הביטחון. ועוד: הבחירה המוצעת אינה כוללת אפשרות שלא להעלות את תקציב הביטחון, כהמלצת ועדת מרידור, במקום להעלותו, כהמלצת ועדת ברודט. כמו כן, הבחירה המוצעה אינה כוללת אפשרות של העלאה, ולו זמנית, של מסים כדוגמת מס חברות, כדי להשלים את המימון החסר והבחירה המוצעת אינה כוללת אפשרויות של קיצוצים בסעיפי תקציב אחרים, כדוגמת דחייה של חלק מן התכניות לסלילת כבישים. מאדוה נמסר כי הבחירה המוצעת אינה מקיפה את כל מגוון הקיצוצים שהממשלה מציעה במסגרת תקציב 2009, ואשר אינם מוכללים בחלופה א' ובחלופה ב'.