מניעת הטרדות מיניות בבתי-הספר

ח"כ מוחמד ברכה מתח בשבוע שעבר ביקורת על הממשלה, אשר הביעה התנגדות להצעת חוק שהגיש, הכוללת צעדים למניעת הטרדה מינית במוסדות חינוך. "הטרדות ותקיפות מיניות כלפי תלמידים, עלולות לגרום להם להתכנס בתוך עצמם. ייתכן, שכל מהלך חייהם ייקטע בבתאחת, בלי שאיש בביתהספר יידע, ובלי שיהיה מנגנון מתאים לטיפול במקרים כאלה בתוך מערכת החינוך עצמה".

2014-01-07_193541

הוא דחה את הטענה, כי ההתנגדות לחוק היא מסיבות תקציביות, וזאת משני טעמים: ראשית, כי כיום כבר ישנם שירותים סוציאליים בתוך בתיהספר, ואפשר לפתח מנגנון של התמודדות עם תקיפות מיניות על בסיס התשתית הזאת; ושנית, כי השקעה במניעת הטרדות מיניות היא "השקעה משתלמת", אשר תוכל להציל תלמידים בתחילת חייהם. לבסוף, הוסכם עם שרת המשפטים כי תשובת הממשלה וההצבעה ייעשו במועד אחר. "אני מקווה שזה סימן טוב, וכי הממשלה מעוניינת לשקול את הדברים מחדש", אמר.

הידיעה התפרסמה בגיליון השבוע של "זו הדרך"

http://maki.org.il/he/wp-content/uploads/2014break/01/G2_2014.pdf