ממשלת נתניהו שברה אפילו את שיאי הציניות של עצמה

ממשלת נתניהו שברה אפילו את שיאי הציניות של עצמה. ביום בו שיחררה אסירים פלסטינים, והסבירה גם לציבור וגם לקרוביהם של אלה שנהרגו שהדבר נעשה כדי לקדם משאומתן, באותו יום עצמו ועדת השרים לחקיקה אישרה את חוק סיפוח בקעתהירדן. כדי שלא יהיה ספק, אישרו לא רק את חוק סיפוח בקעתהירדן, אלא גם בנייה של עוד 1,400 יחידות דיור בהתנחלויות.

 2014-01-07_193622

הפגנת פעילי שלום נגד הקמת התנחלויות בשטחים הכבושים בוושינגטון (צילום: אבאז)

הממשלה ביצעה מהלך, אותו היא הגדירה כמהלך של רצון טוב הנועד להראות לפלסטינים שרוצים לדבר אתם, אבל באותה הזדמנות – הכניסה להם אצבע גם לעין הימנית וגם לעין השמאלית, כדי שהם יבינו בדיוק את המסר.

על הממשלה הזאת נכונים דבריו של אלכסנדר ינאי לרעייתו שלומציון. הוא הזהיר אותה לפני מותו: אל תתייראי לא מן הפרושים ולא מן הצדוקים, אלא מן הצבועים, שעושים מעשה זמרי ומבקשים שכר כפנחס. הממשלה הזאת מתנהלת בצביעות ובציניות ששוברות כל אמון של הציבור בשלטון, בפוליטיקה, בעשייה מדינית בארץ הזאת.

ואם אלה הם מעשיה של הממשלה בתחום המדיני, צריך לומר שגם בתחום הכלכליחברתי היא לא שונה. הממשלה אישרה שינוי המקטין את ההוצאה הממשלתית, וזאת בניגוד להצעת בנק ישראל, אשר המליץ להגדילה. הרי הוצאות ממשלתיות פירושן הוצאות לדיור, לרווחה, לבריאות, לחינוך, וכו'. ההוצאות הממשלתיות בישראל הדרדרו לרמה נמוכה מאוד, יחסית למדינות ה-OECD, ולכן הציע בנק ישראל להגדילן.

אולם המשמעות בפועל של החלטת הממשלה בדבר איהגדלת ההוצאות, היא צמצום השירותים החברתיים, אותם מספקת המדינה לאזרחיה. בכך, מתעקשת הממשלה להמחיש לציבור, שהיא שכחה לגמרי את המחאה החברתית שהתארגנה כאן לפני שנתיים.

הגיע הזמן שהציבור יזכיר לממשלה זו מה דרשנו, על מה נאבקנו. הגיע הזמן שהציבור יבין, שממשלה זו אינה מתכוונת לבצע שום שיפור חברתי ושום צדק חברתי. הגיע הזמן שהציבור יגיד לממשלה זו: לכי הביתה.

דב חנין

דבריו של ח"כ חנין בעת הנמקת הצעת האיאימון בממשלה של סיעת חד"ש

בשבוע שעבר; פורסמו בגיליון "זו הדרך" האחרון

http://maki.org.il/he/wp-content/uploads/2014break/01/G2_2014.pdf