מי אמר נאמנות היא תנאי לאזרחות?מאת פדרו גולדפרב
לקראת הבחירות הקרובות לכנסת, כדאי לשים לב לסעיף הבא, הלקוח מ"חוק אזרחות הרייך" של גרמניה הנאצית, הידוע בכינויו העממי "חוקי נירנברג", מתאריך 15 בספטמבר  :1935
2. (1) "אזרח הרייך הוא רק אותו נתין המדינה… המוכיח על ידי התנהגותו שהוא נכון וראוי לשרת בנאמנות את העם הגרמני והרייך".


שמועה במקומותינו מדברת על כך 'שצעירים רבים חושבים על האפשרות להצביע עבור ליברמן. זאת על רקע עימות הדמים הנמשך באזור הדרום, הגורם לצעירים לחפש להצדיע ולהצביע למנהיג חזק בעל תשובות ברורות.
ידוע לכולנו שהסיסמה המרכזית של ליברמן בבחירות הקרובות היא: "אין נאמנות אין אזרחות".
הקורא האינטליגנטי בוודאי ידע להסיק מסקנות מהדמיון בין סיסמתו זו לציטוט המובא בתחילת דברי.

תודתי לתלמידי בשכבות י"א וי"ב בבית החינוך המשותף "מעלה הבשור", אשר האירו את עיני בעניין חשוב זה.

——–

פדרו גולדפרב הוא חבר קיבוץ ניר יצחק ומועמד לכנסת מטעם חד"ש