לראשונה מאז האינתיפאדה השנייה נרשם גידול שלילי בתוצר

 

לראשונה מאז האינתיפאדה השנייה בתחילת העשור, נרשם גידול שלילי בתוצר במשק הישראלי והוא מוגדר כעת כ"משק במיתון". ברבעון האחרון של 2008 נרשמה צמיחה שלילית של 0.5%, לעומת צמיחה חיובית של 0.9% ברבעון השלישי של השנה, ושל 3.2% ברבעון השני. הצמיחה בכל שנת 2008 הייתה 3.9% בלבד, לעומת 5.4% ב-2007 ו-5.7% ב-2006. כך עולה מנתונים שפרסמה היום הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

הצמיחה ב-2008 נמוכה יותר מהתחזיות הקודמות של הלמ"ס, שדיברו על שיעור צמיחה של יותר מ-4.3%. התוצר לנפש, עלה רק ב-2%. יצוין כי הצמיחה במחצית השנייה הייתה 1.1% בלבד, לעומת 4.8% בחצית הראשונה.

התוצר העסקי ירד לראשונה זה שנים ב-1.2%, לאחר עליות רצופות בשנים שקדמו. התוצר לנפש ירד ב-2.3%. כתוצאה מהמיתון במשק. כמו כן צנחה ההוצאה לצריכה פרטית ב-3.6% ברבעון הרביעי, לאחר שעלתה ב-1.25% ברבעון השלישי.

המשמעות: רמת החיים של הישראלים ירדה ב-5.4% בקצב שנתי, ברבעון האחרון של 2008, בהמשך לירידות בשני הרבעונים הקודמים. ברכישת מכוניות ומוצרי חשמל נרשמה ירידה של 39% לנפש בהמשך לירידות חדות בשני הרבעונים הקודמים.

הנתונים משקפים את המיתון העמוק שמסתמן במשק הישראלי כתוצאה מן המשבר הקפיטליסטי העולמי. מיתון שעלול להחריף ב-2009 כתוצאה מהעמקת המיתון בארצות הקפיטליסטיות הגדולות ובייחוד בארצות הברית ובאירופה.