למרות פסיקת רשות השיפוט: ההסתדרות מסרבת להנפיק כרטיסי חבר לפליטים שהתאגדו

ההסתדרות מסרבת להנפיק כרטיסי חבר בארגון לפליטים ולמבקשי המקלט האפריקאים שהתאגדו. זאת, בטענה ש"מלאי הכרטיסים באנגלית אזל". פעילי פורום העובדים של חד"ש תלאביב, העומדים מאחורי גיוס העובדים מסודאן ואריתריאה להסתדרות, נדהמו לגלות שההסתדרות אינה רוצה למסור כרטיס חבר לפליטים בעברית – כמקובל כלפי חבריה אזרחי ישראל. עתה שוקלים אנשי הפורום לעתור שוב לרשות השיפוט של ההסתדרות על מנת לאפשר את חברותם המלאה של הפליטים המעוניינים להצטרף לשורות ארגון העובדים – כמקובל בכל העולם.

2018-09-12_200520

הפגנת עובדים פליטים ומבקשי מקלט בתלאביב נגד "חוק הפיקדון" של ממשלת הימין (צילום: אקטיבסטילס)

הסתדרות התנגדה לצירוף הפליטים לשורותיה, אך היא חזרה בה במחצית יוני מהקביעה כי מבקשי מקלט אינם זכאים להתקבל כחברים בארגוןזאת בעקבות עתירה לרשות השיפוט ההסתדרותית. עשרות עובדים מבקשי מקלט ופליטים ניסו להתקבל כחברים בהסתדרות  בהתבסס על חוקת הארגון הקובעת כי כל אזרח, תושב או מהגר עבודה המועסק כדין בישראל יכול להצטרף אליו.

בתחילה טענה ההסתדרות כי רישיון הישיבה הזמני שבידי מבקשי המקלט "אינו מהווה אשרת עבודה או היתר עבודה מכל סוג שהוא", אך לאחר שקבוצת מבקשי מקלט עתרה לרשות השיפוט בהסתדרות באמצעות חברת בינ"ה (בית הנבחרים של ההסתרות) מסיעת חד"ש, עו"ד מור סטולר, הודיע הארגון כי "לאחר בירור נוסף בנוגע לרישיון הזמני עולה כי כיום מותרת העסקתם של חלק ממחזיקי הרישיון". יצוין שסיעת חד"ש בהסתדרות היתה היחידה שתמכה באופן רשמי במהלך. כאמור, עתה ההסתדרות מרימה קשיים נוספים ולא מוכנה להנפיק כרטיסי חברי לפליטים.

כתבה של הטלוויזיה החברתית על הפליטים המתאגדים בהסתדרות:

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=Bo_WC5tozMQ