להשליך אותו לפח ההיסטוריה: חוק האזרחות והכניסה לא ניתן לתיקון – הוא גזעני נטו

    ממשלת בנט-לפיד, הקואליציה הימנית השלטת, עומדת בפני מבחן משמעותי בדמות חוק גזעני ושנוי במחלוקת. הימים חולפים ובינתיים לא נמצאה דרך יצירתית ליציאה מן המשבר. הארכת תוקף הוראת השעה בחוק האזרחות והכניסה לישראל, האוסרת איחוד משפחות פלסטיניות, אמורה לקבל את אישור הכנסת עד 6 ביולי, אחרת תפקע.

הפגנה נגד חוק האזרחות (צילום: מוסאוא)

 

    עד כה לא נמצא לו רוב, נוכח ההתנגדות של חברי סיעות הרשימה המשותפת ורע"מ וכמה מחברי סיעות מרצ והעבודה. יצוין שראשי העבודה ומרצ לא הביעו התנגדות לחוק.

    זה 18 שנים שממשלות ישראל מאריכות את תוקפה של הוראת השעה וחד"ש נאבקת בו. מטרתו היא להגביל מתן אזרחות או תושבות לפלסטינים מהשטחים הכבושים הנשואים לפלסטינים אזרחי ישראל. למרות שהוראת השעה בחוק איחוד המשפחות לא תעלה בימים הקרובים להצבעה, נמשכים מאמצי ממשלת הימין לגייס לו רוב. אך ככל שחולפים הימים פוחת מספר התומכים בחוק.

    לדברי האגודה לזכויות האזרח, "יש לבטל את 'חוק האזרחות והכניסה לישראל' מיד. מאז עוגנה המדיניות בהחלטת ממשלה בשנת 2002 ובחקיקה זמנית בשנת 2003, מאריכות הממשלה והכנסת את תוקפה שוב ושוב, בהליך חקיקה לא תקין שאין לו אח ורע: הממשלה קובעת את ההארכה בצו והכנסת מאשרת אותו בקריאה אחת. כך מוארך בישראל חוק פוגעני – ללא חקיקה, ובלי שלוש קריאות. בשבוע הבא אמורה הכנסת לדון בהארכה פעם נוספת".

    ההצדקה הראשונית שניתנה לחוק הייתה ביטחונית. נטען, שאם בני המשפחה יקבלו מעמד הם יקבלו גם תעודות זהוי ישראליות ויוכלו לנוע בחופשיות בין ישראל לבין השטחים הכבושים. "כך הפך החוק את כל הפלסטינים, באשר הם, לסכנה ביטחונית, ללא בדיקה אינדיבידואלית. אלא שרבבות פלסטינים נמצאים בישראל בהיתרים, יכולים לצאת ולחזור, ובהם אלפים רבים של פועלים שנכנסים ויוצאים מדי יום. כך שאת ההצדקה הביטחונית המציאו רק כדי לא להודות בפה מלא שהטעמים הם דמוגרפיים. זה חוק שנועד למנוע מפלסטינים מעמד בישראל", הדגישו באגודה.

    הוראת שעה זו, שבפועל הפכה הוראת קבע, פוגעת אנושות במשפחות רבות. מטבע הדברים, הפגיעה העיקרית של החוק היא באזרחי ישראל הערבים ובתושבי ירושלים המזרחית, המקיימים קשרי משפחה ונישואין עם תושבי השטחים.

    על אלפים רבים של בני משפחות נגזר פירוד כפוי. אחרים נאלצים לחיות כאן בהיתר, שיש לחדשו לעתים תכופות, ואשר מונע מהם תנאים סוציאליים כמו ביטוח לאומי, לנהוג ומקשה על פרנסה וקיום בכבוד.

    אזרחים ותושבים ישראלים שבעקבות הוראת השעה נאלצו לעבור לחיות בשטחים עם בני זוגם, איבדו את הזכויות הסוציאליות המגיעות להם מהיותם תושבי ישראל, כאילו בחרו לעזוב את המדינה מרצונם החופשי. "חוק הקובע באופן גורף כי כל הפלסטינים, באשר הם, הם סכנה ומשום כך אינם יכולים לרכוש מעמד בישראל, הוא חוק גזעני. על הכנסת לדחות את בקשת הממשלה להארכת תוקף החוק ולמחוק חרפה זו מספר החוקים", . מדגישה האגודה לזכויות האזרח.

    חד"ש והרשימה המשותפת כולה יוסיפו להיאבק למען ביטול החוק. הוראת השעה בחוק האזרחות היא כתם (נוסף) על ספר החוקים של מדינת ישראל. יש להשליכה לפח האשפה של היסטוריית הגזענות.