לבקשת ההסתדרות: הוקפאו פיטורי בוחני הנהיגה שהתאגדו בחברת טלדור

חברת "טלדור" התחייבה ביום חמישי האחרון להקפיא את הליכי השימוע לעובדים המעורבים בהתארגנות בוחני הנהיגה, בעקבות פניית ההסתדרות לבית הדין לעבודה. החברה התחייבה גם שלא לזמן עובדים נוספים לשימוע, אך הבהירה כי היא אינה מכירה בהתארגנות העובדים. ההסתדרות התחייבה שלא לנקוט צעדים ארגוניים עד לתום תקופת הצינון בסכסוך העבודה שהוכרז, בדרישה כי החברה תיכנס עימם למו"מ לחתימת הסכם קיבוצי.

בוחני הנהיגה ב"טלדור" בפתח בית הדין האזורי לעבודה בתלאביב (צילום: האגף להתאגדות עובדים בהסתדרות)

בבקשה שהגישה ההסתדרות הוצגו בפני השופטת דפנה חסון זכריה ראיות המצביעות על פעולות בלתי חוקיות של החברה המסרבת להכיר בהתאגדות עובדיה בהסתדרות ולנהל עמה מו"מ, תוך נקיטה בצעדים אשר נועדו לפגוע ולהלך אימים כנגד העובדים ולנסות לסכל את מהלך התאגדותם.

חברת "טלדור" זכתה במכרז של משרד התחבורה להפעלת מערך בוחני הנהיגה לאחר הפרטת שירותים אלו בשנת 2018. בוחני הנהיגה, שהיו בעבר עובדי מדינה, התאגדו בהסתדרות על מנת לשפר את תנאי העסקתם. אולם, וכפי שנטען בפני בית הדין, מרגע שנודע הדבר להנהלת החברה היא דחתה את הודעת היציגות של ההסתדרות, איימה על העובדים המתאגדים ועל חברי הוועד בפיטורים וכל זאת בצורה אלימה וכוחנית, במקום להיכנס עמם למו"מ ענייני ולכבד את רצונם כפי שהחוק מחייב.

על פי הנטען בבקשה שהגישה ההסתדרות, "טלדור" פעלה באמצעים לא לגיטימיים ובלתי חוקיים תוך ניסיונות לסכל את ההתארגנות ולמוטט אותה. בין היתר, הנהלת החברה זימנה שבעה עובדים אשר חתמו על טפסי ההצטרפות להסתדרות לשימוע מיידי לפני פיטורים, תוך אמתלה ל"צעדי התייעלות". בנוסף לכך שלחה ההנהלה מכתבים לכלל העובדים ובו הזהירה אותם כי אם ינקטו בצעדים ארגוניים יישאו אישית בהשלכות המהלך.