לאחר השביתה רופאי השיניים במאוחדת חתמו על הסכם; גם בלופטהנזה יש הסכם

לאחר שביתתם של כ-300 רופאי שיניים המועסקים על ידי קופת חולים מואחדת, נחתם היום (שני) הסכם קיבוצי. ההסכם שיחול למשך חמש שנים, רטרואקטיבית מפברואר 2018, משמר את מרבית תנאי ההעסקה הקיימים של הרופאים, אך כולל גם סעיפים המשפרים משמעותית את שכרם המתבסס על תפוקות, כנהוג בענף. כך למשל כחלק מההסכם יוגדל בעשרות שקלים התשלום שמקבלים הרופאים על כל טיפול שיבצעו בילדים וקשישים. בנוסף, בהתאם לוותק, יוגדל התשלום שמקבל כל רופא בעבור טיפול שיבצע – עד ל-41% מעלות הטיפול. במקביל, יוגדלו ב-2% התעריפים מהם נגזרים אחוזי התגמול לעובדים.

2019-03-18_195729

הפגנה של עובדי לופטהנזה בגרמניה בעת השביתה שנערכה בשנה שעברה (צילום: איגוד העובדים ורדי)

עוד נקבע בהסכם כי מאוחדת תבטח בביטוח אחריות מקצועי ללא השתתפות עצמית את כל פעילות הרופאים בקופה – לרבות פעילותם הפרטים. הרופאים יהיו זכאים ליום הצהרה אחד בשנה, לתוספת של יום חופשה אחד וכן לימי הבראה בתעריף הנהוג במגזר הציבורי. במקרים חריגים מסוימים בהם תבוטל על ידי ההנהלה משמרת לעובדים, הם יקבלו תשלום מלא כפי שהיו מקבלים לו יצאו לחופשה.

סעיפים נוספים בהסכם קושרים בין תגמול הרופאים המשמשים כמנהלי מרפאות לביצועיהן: הסכום שמקבלים המנהלים מתוך הכנסות המרפאות בראשן הם עומדים יגדל בחצי אחוז, ובנוסף 1% מסך המחזור של כלל המרפאות הרווחיות בארץ יחולק אחת לרבעון לכל מנהלי המרפאות.

כמו כן, איגוד עובדי התחבורה בהסתדרות, ועד העובדים הישראלים בחברת התעופה הגרמנית לופטהנזה בראשות חגית ניר והנהלת החברה חתמו היום על הסכם קיבוצי חדש לתקופה של שנתיים.

ההסכם מסדיר את כלל זכויותיהם של עובדי לופטהנזה בישראל כפי שנקבעו בהסכמים קיבוציים שנחתמו בין ההסתדרות, העובדים והנהלת החברה משנת 2003 ועד היום.

בנוסף, ההסכם מסדיר חלוקת תוספת שכר שקלית שתשולם לעובדים בשתי פעימות – הראשונה תשולם כעת והשנייה בשנת 2020. לצד זאת תחולק תוספת שכר אחוזית ממוצעת שתינתן גם ב-2019 וגם ב-2020 ותיקבע על סמך הערכות ותפקודי העובדים. במקביל ההסכם מאריך את תנאי חבילת הפרישה במקרה של צמצומים, הכוללים פיצוי בגובה 195% מהשכר. כמו כן עודכנו סעיפי ההפרשות לפנסיה לעובדי החברה.