יותר מ-10 אלף הסטודנטים דורשים הקפאת תשלומים ושכר הלימוד

משבר הקורונה פוגע בציבור העובדים בארץ פגיעה קשה. הלימודים במוסדות להשכלה גבוהה אמנם נמשכים במתכונת מקוונת, אולם רובם המכריע של הסטודנטים והסטודנטיות, הנאלצים לעבוד לפרנסתם במהלך הלימודים, איבדו את מקור ההכנסה שלהם בעקבות המשבר. בתגובה למצב זה יזמה חד"ש סטודנטים, הזרוע הסטודנטיאלית של החזית הדמוקרטית לשלום ולשוויון (חד"ש), עצומה הפונה לשר החינוך וליו"ר המל"ג בדרישה לדחיית תשלום שכר הלימוד ולמתן פטור מתשלום דמי השכירות במעונות.

בעצומה נכתב: "בעקבות התפשטות וירוס הקורונה בעולם ובמדינת ישראל, אנו עדים לתחילתו של משבר כלכלי חמור שהשלכותיו צפויות להיות מורגשות במשך שנים. הפגיעה הקשה במשק כבר מורגשת בעקבות הצעדים הדרסטיים שנקטו ראש הממשלה ומשרד הבריאות, אשר כללו השבתה של מקומות עבודה רבים. רובם המכריע של הנפגעים מהמשבר הכללי המתעצם הם שכירים, ובהם גם הסטודנטים והסטודנטיות שעובדים ברובם בעבודות זמניות במסעדות, במקומות בילוי, בבתי מלון, בקניונים, וכיוצא באלה במקומות עבודה שנסגרו כחלק מהחלטות הממשלה למאבק בהתפשטות הנגיף".

עוד מדגישה העצומה: "בימים האחרונים מצאו עצמם אלפי סטודנטים וסטודנטיות, הסובלים ממילא מקשיים כלכליים, מפוטרים ממקום עבודתם או נשלחים על כורחם לחופשה ללא תשלום. בזה האופן נקלעו סטודנטים וסטודנטיות למצב בו הם משוללי פרנסה בעוד שעל כתפיהם מוטל העול של מימון שכר הלימוד, מגוריהם ומחייתם. להבדיל מעצמאים ומשכירים ותיקים בשוק העבודה, לרוב הסטודנטים אין שום חסכונות או משענות כלכליות עליהם יוכלו להסתמך עד תום המשבר. ההקלות בהחלטות משרדי הממשלה השונים באשר לתשלום דמי אבטלה אינן מסייעות למרבית הסטודנטים, שככלל אינם זכאים לדמי אבטלה בשל האופי הזמני של עבודתם. נוכח זאת, אנו פונים אליכם בבקשה להתערב מיידית להצלת הסטודנטים והסטודנטיות מקריסה כלכלית אשר עלולה להוביל לגל נשירה מהלימודים".

הדרישות המופיעות בעצומה כוללות דחייה של תשלום שכר הלימוד לכלל הסטודנטים למשך חודשיים לפחות, עם אפשרות להאריך תקופה זו בכפוף להתפתחויות הכלכליות. העצומה קוראת כמוכן להימנע מכל צעדי ענישה נגד סטודנטים המפגרים בתשלום חובותיהם, וכן להימנע מגביית דמי שכירות מסטודנטים אשר מתגוררים במעונות הסטודנטים. בהקשר זה מודגש כי מרבית הסטודנטים המתגוררים במעונות הסטודנטים הם כאלה שאינם יכולים להרשות לעצמם דמי שכירות גבוהים, ועל כן בחרו להתגורר במעונות.

העצומה הועלתה לרשת בשבוע שעבר בעברית ובערבית, ותאי חד"ש סטודנטים במוסדות השונים להשכלה גבוהה הפיצו אותה. תוך שלושה ימים ממועד פרסומה, צברה העצומה למעלה מ-10 אלף חתימות של סטודנטיות וסטודנטים ברחבי הארץ.

ניתן לקרוא את הנוסח המלא ולחתום על העצומה בכתובת:

www.atzuma.co.il/studentpetition

הידיעה פורסמה בגיליון השבוע של "זו הדרך":

http://maki.org.il/he/wp-content/uploads/2020/03/G13_2020.pdf